Essay Hanneke Pot en Hiska Ubels (Hanzehogeschool) over Experiment Krewerd

30 november 2023

Hanneke Pot en haar collega Hiska Ubels van de Hanzehogeschool hebben een essay geschreven over Experiment Krewerd dat is gepubliceerd in het net verschenen literatuuroverzicht Inzicht in Impact van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen.

Het is te vinden op de volgende website:
www.kennisplatformleefbaar.nl/stand-van-kennis-2023

Het essay begint op pagina 362. Ook wordt het eerste onderzoeksrapport genoemd op pagina 127 en 179-182.

Nieuwsbrief in een fris jasje

3 november 2023

De nieuwsbrief heeft een nieuw fris jasje, met dank aan Fiona van JBG die een nieuw ontwerp heeft gemaakt. Begin volgende week wordt deze bij de bewoners bezorgd.

De komende tijd gaan we kijken hoe we de nieuwsbrief wat interactiever kunnen maken.

> Nieuwsbrief november 2023 (pdf)

Chalets arriveren in Krewerd

Een mijlpaal! De eerste twee tijdelijke woningen zijn gearriveerd in Krewerd. Een teken dat het nu allemaal toch eindelijk gaat beginnen.

De chalets worden geplaatst naast Kredo.

 

Nieuwe regeltjes leggen bouw stil

Opnieuw worden we geconfronteerd met veranderende spelregels vanuit de NCG. Eerste gevolg hiervan is dat de aanvragen voor bouwdepots ‘on hold’ zijn gezet. Pijnlijk zichtbaar is het bij Kerkpad 1, waar al was gestart met de bouw: die is stilgelegd.

Het bestuur van de dorpscoöperatie is zeer ontstemd en zoekt naar oplossingen.

Waar draait het om?

Per 1 juli is de Tijdelijke Wet Groningen in werking getreden. De wet heeft als doel om te zorgen voor veilige gebouwen in Groningen. Op de website van de NCG kunnen jullie lezen wat deze wet inhoudt:

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/diverse-onderwerpen/tijdelijke-wet-groningen

Als gevolg van de invoering van deze wet krijgen we in Krewerd te maken met het zogeheten `trekkingsrecht’. Het trekkingsrecht is van toepassing bij woningeigenaren die de voorbereiding, planvorming en/of uitvoering in eigen beheer uitvoeren (zoal dit in Krewerd gebeurt).

 

Depots vervallen

De depots via de notaris komen te vervallen en daarvoor in de plaats komen er budgetten. De leveranciers moeten de facturen rechtstreeks naar de NCG sturen, waarna deze worden betaald.

Weer vertraging

De processen voor de uitvoering van dit trekkingsrecht zijn nog niet ingeregeld bij de NCG en dat betekent dat we te maken hebben met de overgang van de depots naar de budgetten. Aanvragen voor depots (zowel bouwdepots als voorbereidingsdepots) zijn ‘on hold’ gezet. Dat kan 12 weken duren.


Bouw stilgelegd

De gevolgen zijn gelijk zichtbaar. Kerkpad 1, waar al was gestart met de versterking, had nog geen depot en heeft ook geen tijdelijke huiskostenvergoeding gekregen. Met het gevolg dat de factuur van de aannemer voor de versterkingswerkzaamheden niet betaald kan worden. De bouw stil is komen te liggen.

Zoeken naar oplossingen

Op dit moment wordt door projectleider Paul Wisman gezocht naar een oplossing, zodat de bouw toch verder kan. Maar jullie zullen begrijpen dat dit een enorm frustrerende en vertragende ontwikkeling is. Het bestuur gaat zich volgende week bezinnen op de situatie en zal jullie dan opnieuw informeren.