Dorpscoöperatie regelt voor u het faunaonderzoek

18 februari 2021

De provincie Groningen laat binnenkort controleren of er geen beschermde dieren worden verstoord bij de versterkingsmaatregelen in ons dorp. Hiervoor wordt een onderzoek uitgevoerd, waar alle inwoners toestemming voor moeten geven. Om te voorkomen dat iedereen hier apart mee bezig gaat, organiseren we dit samen op dorpsniveau.

Een eigenaar van een gebouw moet toestemming geven voor de maatregelen. U ontvangt hiervoor per adres een kort formulier. We verzoeken u om deze formulieren te voorzien van een handtekening.

> Hier vindt u het formulier om te tekenen

Alle formulieren worden daarna verzameld en door de Dorpscoöperatie ingediend. De Dorpscoöperatie zal namens alle leden, en dus voor alle woningen die onderdeel zijn van Experiment Krewerd, de zogenaamde aanhakingsovereenkomst tekenen.

Het flora en fauna onderzoek wordt uitgevoerd door een ecologisch adviesbureau. De kosten voor deze onderzoeken en de maatregelen die eventueel moeten worden genomen zijn onderdeel van het budget voor versterking. De aanpassing van gebouwen gebeurt niet tijdens de winterslaap en buiten het broedseizoen. Een ecoloog let erop dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd.

 

Waarom is dit nodig?

De versterkingswerkzaamheden mogen de leefgebieden van beschermde dieren niet verstoren. Dit staat in de Wet natuurbescherming. Daarom is het verplicht om te onderzoeken of er beschermde dieren in woningen in Krewerd zitten. Leven er beschermde dieren in of om een gebouw? Dan zijn maatregelen nodig.

Voor de start van de versterking van gebouwen wordt gekeken of en waar er in het dorp beschermde dieren zijn. Na de versterking wordt gecontroleerd waar de dieren zijn en of het leefgebied van de beschermde dieren hersteld is. Het uitgangspunt is dat het leefgebied van beschermde dieren na de versterking beter is dan voor de versterking.

 

De natuur beschermen

Bij de start van de versterkingswerkzaamheden mogen geen beschermde dieren in een gebouw zijn. Daarom worden mogelijke verblijfplaatsen voor de start van de werkzaamheden dichtgemaakt. Dit wordt ook wel natuurvrij maken genoemd. Dit kan met kleine aanpassingen. Bijvoorbeeld:

  • Kleine openingen in woningen dichtmaken met purschuim.
  • Kleine flappen ophangen voor openingen in de muur. Zo kunnen de dieren wel naar buiten, maar niet meer naar binnen.
  • Gaas of ander afdichtend materiaal in de dakranden vastmaken.

 

Leefgebieden van beschermde dieren herstellen

In de nieuwe of versterkte woning wordt het leefgebied van beschermde diersoorten hersteld. Dit wordt ook wel natuurinclusief bouwen genoemd. Dit kan op verschillende manieren:

  • Plaatsen van een faunatoren
  • inbouwkasten plaatsen voor broedende vogels of vleermuizen
  • speciale dakpannen aanbrengen voor gierzwaluwen of mussen
  • dak en spouwruimtes geschikt maken voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen

> Hier kunt u de volledige aanhakingsovereenkomst lezen, die door de Dorpscoöperatie wordt getekend

Geld beschikbaar voor Energieplan Krewerd

15 februari 2021

Het Rijk heeft 5,1 miljoen euro vrijgemaakt voor het Energieplan van de gemeente Eemsdelta: bestemd voor de dorpen Krewerd, Godlinze en Holwierde. Dit is goed nieuws!

Het betekent dat wij onze plannen, zoals vastgelegd in het Energieplan Krewerd, kunnen gaan uitvoeren. De eerste stap is om alle bewoners van ons dorp zo snel mogelijk de mogelijkheid te bieden op een persoonlijk duurzaamheidsadvies. Zodat zij de juiste keuzes kunnen nemen bij de versterking van hun huizen.

Lees er meer over in de nieuwsbrief.

Krewerd kiest voor omgedraaide toren

15 februari 2021

De inwoners van Krewerd hebben hun keuze gemaakt. Er is een prachtig ontwerp gekozen voor een faunatoren. Winnaar van de prijsvraag is… `de omgedraaide toren’ van architectencollectief Vector.i en ecoloog Jan Doevendans.

 

 

,,Helaas konden we door de corona niet in een gezamenlijke bijeenkomst de knoop doorhakken. Maar de prijsvraag leefde enorm in het dorp. Het hield de bewoners echt bezig’’, zo heeft dorpsbouwmeester Fons Verheijen gemerkt. Maar liefst 78% van alle dorpsgenoten brachten hun stem uit.

Fons heeft de winnaars van de prijsvraag inmiddels namens alle inwoners van Krewerd gefeliciteerd en de deelnemende architecten bedankt voor hun inzet. ,,De prijsvraag voegde iets wezenlijks toe aan het gemeenschapsgevoel in het dorp en de acceptatie dat er, voor er gebouwd gaat worden, eerst aandacht moet zijn voor de aanwezige fauna.’’

De winnaars van de ontwerpwedstrijd ontvangen de hoofdprijs van 1000 euro. Ook worden ze betrokken bij het ontwerp, als uit de komende ecologische studie blijkt dat er inderdaad een faunaverblijf voor Krewerd gemaakt moet worden.

Lees er meer over in de nieuwsbrief.

Ruim een half miljoen euro voor dorpsplan

5 februari 2021

Krewerd heeft met succes een subsidieaanvraag ingediend bij het Nationaal Programma Groningen.

We krijgen een bijdrage van 550.000 euro voor het uitvoeren van ons dorpsplan. Een werkgroep bewoners wordt belast met de uitvoering. Meld u hiervoor aan!

En lees er alles over in de jongste nieuwsbrief.

Nieuwsbrief februari

Definitief Advies Experiment Krewerd

 

 

Welke faunatoren heeft uw voorkeur?

1 februari 2021

De architecten van Krewerd zijn enthousiast over het voornemen om een faunatoren in ons dorp te bouwen. Bekijk hier op de site de ontwerpen: het is een creatief feestje!

De faunatoren is nodig voor dakloze zwaluwen, vleermuizen en andere dieren, als Krewerd straks wordt verbouwd. Dorpsbouwmeester Fons Verheijen is opgetogen over de acht bijzondere ontwerpen die door verschillende architecten zijn ingediend.

De tekeningen worden natuurlijk spoedig in Kredo tentoongesteld, maar wegens de beperkte toegankelijkheid van het dorpshuis, vindt u ze ook hier alvast op de site. De torens zijn verrassend van vorm, maar ook van concept. Fons: ,,Hier zie je weer eens goed hoe vindingrijk architecten zijn. Ze denken `out of the box’ en hebben de mooiste torens ontworpen.”

De faunatoren is geen overbodige luxe, omdat alle huizen in Krewerd tijdens de versterking stevig worden aangepakt. Wist u bijvoorbeeld dat 90 procent van alle dakpannen er af moeten? En dat 88 procent van de spouwmuren verankerd moeten worden? De NCG is tijdens deze ingrijpende operatie verplicht om maatregelen te nemen ter bescherming van flora en fauna. De toren biedt die oplossing.

Als de coronamaatregelen het toelaten, wordt er weer een algemene ledenvergadering belegd door de Dorpscoöperatie. Dan kunt u als inwoners een stem uitbrengen op uw favoriete ontwerp.