Mooi filmpje uit de Tweede Kamer

Experiment Krewerd is voortdurend in het nieuws, als positieve uitzondering in het aardbevingsdrama. Ook in het Parlement wordt onze aanpak geregeld als voorbeeld opgevoerd. Die aandacht sterkt ons en geeft ons een betere positie in onderhandelingen.

Deze week kwam Krewerd weer eens ter sprake in Den Haag. PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer: ,,De minister zegt: de bewoners staan centraal, ze kunnen zelf de regie nemen. Maar in Groningen weet iedereen dat het niet waar is. Het loopt volledig vast.”

Het Kamerlid vervolgt: ,,Behalve in Krewerd, natuurlijk. Daar hebben de bewoners besloten om het gewoon zelf te gaan doen.”

Bekijk hier zelf het betreffende fragment uit het debat:

Krewerd proeftuin aardgasvrije dorpen

Experiment Krewerd gaat over meer dan alleen versterking en dorpsvernieuwing. Ons dorp wil een proeftuin worden op het gebied van duurzame energie. Het plan is met steun van de gemeente ingediend voor subsidie uit het fonds `aardgasarme wijken’. We horen spoedig of die subsidie wordt toegekend. Holwierde en Godlinze haken later bij ons initiatief aan.

Lees hier het ambitieuze uitvoeringsplan `De Energie van Krewerd’ (pdf)

Onderzoekers RUG lovend over Krewerd

In een rapport van de Rijksuniversiteit Groningen wordt gehakt gemaakt van de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Het kost veel teveel geld en er wordt nauwelijks vooruitgang geboekt. De enige positieve uitzondering is Experiment Krewerd. Over de aanpak in ons kleine dorp wordt de loftrompet gestoken.

Lees mee in het rapport op pagina 28-29:

 

Gelukkig is er een voorbeeld van hoe er toch verbinding kan worden gemaakt met de leefwereld. Dat is het dorp Krewerd.

Daar slaagt men er voorlopig wel in om samen te werken en vaart te maken met de versterking en de verbetering van het dorp. In Krewerd wordt het systeem het systeem gelaten. Er wordt gewerkt zonder HRA en zonder rekenmodellen voor individuele beoordelingen. De bewoner wordt hier wel centraal gesteld.

Terwijl de burger in de normale procedure op zijn best een versterkingsadvies krijgt waarvan hij de inhoud meestal niet kan duiden, krijgt de burger in Krewerd een architect en een constructeur toegewezen. Met zijn drieën nemen ze de stand van de woning op en met zijn drieën beslissen ze wat er moet gebeuren om weer een gezonde woning te krijgen.

De NCG heeft aan de plannen reeds goedkeuring verleend en binnenkort zal de versterking in Krewerd een aanvang nemen. Men erkent in Krewerd, zoals ons werd verteld, dat risico’s worden genomen, omdat wellicht onvoldoende bekend is over de dreiging van aardbevingen op deze plek en de risico’s die die bevingen met zich meebrengen.

Maar men pareert met reden dat al die modellen die risico’s geenszins wegnemen. En ze zijn waarschijnlijk sneller en goedkoper uit. En het belangrijkste: de bewoners van de huizen waar het om draait hebben de regie. Natuurlijk is het nog te vroeg om ‘Krewerd’ als belangrijk omslagpunt in de versterking te zien. Maar het is opvallend hoeveel enthousiasme er tijdens de dialogen is over hoe er in Krewerd wordt gewerkt. Zonder HRA, zonder beoordelingsmodellen, en met een grote betrokkenheid van de bewoners. Een aanpak die geheel aansluit bij de leefwereld van het dorp.

Het bestuur van onze Dorpcoöperatie ziet het rapport als een steun in de rug. ,,Het onderzoek trekt landelijke aandacht en het zet Experiment Krewerd weer eens geweldig positief op de kaart,” reageert bestuurslid Tom Roggema.

 

Nieuwe projectleider

Experiment Krewerd heeft een nieuwe projectleider. Mayke Zandstra stelt zich graag aan u voor:

 

Beste Krewerders,

Ik ben 8 juni gestart als projectleider voor Experiment Krewerd. Via deze weg stel ik me graag voor.

Ik werk als zelfstandig projectleider aan leefbare dorpen en wijken. Ik ben niet helemaal onbekend met Krewerd, want ik was van 2015 tot 2018 projectleider van Elk dorp een duurzaam dak vanuit Groninger Dorpen. Het leefbaarheidsprogramma waar dorpshuis Kredo een bijdrage uit heeft gekregen voor de verbouwing en verduurzaming.

Ik ben erg blij dat ik jullie mag ondersteunen bij het Experiment Krewerd, want ik vind het van grote moed getuigen dat jullie als dorp gezamenlijk het heft in eigen hand nemen.

Ook ben ik er van overtuigd dat het anders moet in het aardbevingsgebied en dat we daarvoor dit soort experimenten nodig hebben.

Naast Krewerd ben ik momenteel werkzaam in Onderdendam. Tot voor kort werkte ik aan dorpsvernieuwing in Woltersum in opdracht van de gemeente Groningen. In mijn werk vind ik het belangrijk dat dingen daadwerkelijk van de grond komen en sla ik graag bruggen tussen mensen en plekken en tussen denkers en doeners.

Ik woon zelf op de wierde Maarhuizen, vlakbij Winsum, samen met Gijs en mijn zoontjes Pieter en Abel. Met Gijs werk ik aan een plan voor de monumentale boerderij Enne Jans Heerd waar we wonen. We willen deze plek ontwikkelen tot een plek voor cultuur-en natuurbeleving.

Ik ga voor ongeveer 1,5 dag per week aan de slag voor Krewerd. Mijn werkzaamheden richten zich onder andere op ondersteuning van de dorpscoöperatie, het bewaken en aanjagen van de voortgang van het experiment, afstemming met partijen als Nationaal coördinator Groningen en de gemeente Delfzijl, ondersteuning bij het dorpsplan en het aanvragen van de benodigde financiën daarvoor.

Ik hoop jullie allen de komende tijd te kunnen ontmoeten en een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan Experiment Krewerd!

 

Hartelijke groet,

Mayke Zandstra
06-51309453
hallo@maykezandstra.nl

Bewonersavond op 8 juli

Experiment Krewerd gaat een nieuwe fase in. Het bestuur van de Dorpscoöperatie wil jullie hierover graag informeren tijdens een bewonersavond op 8 juli.

Omdat we

• een nieuwe fase ingaan met het Experiment Krewerd
• elkaar lange tijd niet hebben gezien (Corona)
• uitleg willen geven over de stand van zaken
• Mayke Zandstra willen voorstellen
• uitleg willen geven over de procedure m.b.t. de architecten

is er op 8 juli een bewonersavond.

Het zal een bijzondere avond zij vanwege de corona beperkingen.

We zullen in 2 groepen bij elkaar komen om het aantal mensen op 30 te houden.
Groep 1
19.30 tot 20.30
Holwierderweg & Pastorielaan
Groep 2
20.30 tot 21.30
Kerkpad & Kloosterweg

Kom alleen: zo zorgen we ervoor dat er niet meer dan 30 personen aanwezig zijn (we hebben ook externe gasten) en dat er voldoende onderlinge afstand gehouden kan worden

Dorpscoöperatie Krewerd U.A.

Namens het bestuur,

Tom Roggema