Projectleiders komen het Experiment ondersteunen

5 april 2021

De versterkingsoperatie in ons dorp komt steeds dichterbij. Experiment Krewerd stelt binnenkort een aantal projectleiders aan om ons praktisch te ondersteunen.

Naast onze procesbegeleider Mayke Zandstra komt ecoloog Jan Doevendans ons helpen om alle vogels en kleine dieren in het dorp een gezonde toekomst te geven. Jan stelt zich in de bijlage aan jullie voor.

Ook zoeken we nog een bouwmanager versterking en een projectleider voor de energietransitie.

Sponsors in het zonnetje

10 maart 2021

Over Experiment Krewerd wordt een documentaire gemaakt door filmmaakster Liefke Knol. We vinden dat waardevol. Een aantal bijzondere sponsors maakt dit mogelijk. Hoog tijd om ze eens in het zonnetje te zetten.

Experiment Krewerd is een eigen initiatief van de inwoners van ons kleine dorp. Wij combineren de versterking met dorpsvernieuwing en energietransitie. Het is een aanpak waar we trots op zijn en die we, met alle wel en wee, willen delen met de andere dorpen in het aardbevingsgebied. De filmdocumentaire is een wezenlijk onderdeel van Experiment Krewerd.

De opnames zijn begin 2017 begonnen en lopen tot door tot alles klaar is. Van 2017 tot 2019 heeft stichting ArchiScienza, van onze dorpsbouwmeester Fons Verheijen de kosten van de documentaire gedragen.

 

 

Vorig jaar, 2020, hebben drie stichtingen de filmopnames mogelijk gemaakt: het Scholten Kamminga Fonds in Groningen, het Gravin van Bylandt Fonds in ‘s-Gravenhage en de stichting Community Service Roteryclub in ‘s-Gravenhage.

 

 

Experiment Krewerd waardeert de bijdragen enorm en dankt deze stichtingen hartelijk.

Vanaf dit jaar zijn de kosten ondergebracht bij de subsidie die Krewerd ontvangt van het Nationaal Programma Groningen.

 

Dorpscoöperatie regelt voor u het faunaonderzoek

18 februari 2021

De provincie Groningen laat binnenkort controleren of er geen beschermde dieren worden verstoord bij de versterkingsmaatregelen in ons dorp. Hiervoor wordt een onderzoek uitgevoerd, waar alle inwoners toestemming voor moeten geven. Om te voorkomen dat iedereen hier apart mee bezig gaat, organiseren we dit samen op dorpsniveau.

Een eigenaar van een gebouw moet toestemming geven voor de maatregelen. U ontvangt hiervoor per adres een kort formulier. We verzoeken u om deze formulieren te voorzien van een handtekening.

> Hier vindt u het formulier om te tekenen

Alle formulieren worden daarna verzameld en door de Dorpscoöperatie ingediend. De Dorpscoöperatie zal namens alle leden, en dus voor alle woningen die onderdeel zijn van Experiment Krewerd, de zogenaamde aanhakingsovereenkomst tekenen.

Het flora en fauna onderzoek wordt uitgevoerd door een ecologisch adviesbureau. De kosten voor deze onderzoeken en de maatregelen die eventueel moeten worden genomen zijn onderdeel van het budget voor versterking. De aanpassing van gebouwen gebeurt niet tijdens de winterslaap en buiten het broedseizoen. Een ecoloog let erop dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd.

 

Waarom is dit nodig?

De versterkingswerkzaamheden mogen de leefgebieden van beschermde dieren niet verstoren. Dit staat in de Wet natuurbescherming. Daarom is het verplicht om te onderzoeken of er beschermde dieren in woningen in Krewerd zitten. Leven er beschermde dieren in of om een gebouw? Dan zijn maatregelen nodig.

Voor de start van de versterking van gebouwen wordt gekeken of en waar er in het dorp beschermde dieren zijn. Na de versterking wordt gecontroleerd waar de dieren zijn en of het leefgebied van de beschermde dieren hersteld is. Het uitgangspunt is dat het leefgebied van beschermde dieren na de versterking beter is dan voor de versterking.

 

De natuur beschermen

Bij de start van de versterkingswerkzaamheden mogen geen beschermde dieren in een gebouw zijn. Daarom worden mogelijke verblijfplaatsen voor de start van de werkzaamheden dichtgemaakt. Dit wordt ook wel natuurvrij maken genoemd. Dit kan met kleine aanpassingen. Bijvoorbeeld:

  • Kleine openingen in woningen dichtmaken met purschuim.
  • Kleine flappen ophangen voor openingen in de muur. Zo kunnen de dieren wel naar buiten, maar niet meer naar binnen.
  • Gaas of ander afdichtend materiaal in de dakranden vastmaken.

 

Leefgebieden van beschermde dieren herstellen

In de nieuwe of versterkte woning wordt het leefgebied van beschermde diersoorten hersteld. Dit wordt ook wel natuurinclusief bouwen genoemd. Dit kan op verschillende manieren:

  • Plaatsen van een faunatoren
  • inbouwkasten plaatsen voor broedende vogels of vleermuizen
  • speciale dakpannen aanbrengen voor gierzwaluwen of mussen
  • dak en spouwruimtes geschikt maken voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen

> Hier kunt u de volledige aanhakingsovereenkomst lezen, die door de Dorpscoöperatie wordt getekend

Geld beschikbaar voor Energieplan Krewerd

15 februari 2021

Het Rijk heeft 5,1 miljoen euro vrijgemaakt voor het Energieplan van de gemeente Eemsdelta: bestemd voor de dorpen Krewerd, Godlinze en Holwierde. Dit is goed nieuws!

Het betekent dat wij onze plannen, zoals vastgelegd in het Energieplan Krewerd, kunnen gaan uitvoeren. De eerste stap is om alle bewoners van ons dorp zo snel mogelijk de mogelijkheid te bieden op een persoonlijk duurzaamheidsadvies. Zodat zij de juiste keuzes kunnen nemen bij de versterking van hun huizen.

Lees er meer over in de nieuwsbrief.

Krewerd kiest voor omgedraaide toren

15 februari 2021

De inwoners van Krewerd hebben hun keuze gemaakt. Er is een prachtig ontwerp gekozen voor een faunatoren. Winnaar van de prijsvraag is… `de omgedraaide toren’ van architectencollectief Vector.i en ecoloog Jan Doevendans.

 

 

,,Helaas konden we door de corona niet in een gezamenlijke bijeenkomst de knoop doorhakken. Maar de prijsvraag leefde enorm in het dorp. Het hield de bewoners echt bezig’’, zo heeft dorpsbouwmeester Fons Verheijen gemerkt. Maar liefst 78% van alle dorpsgenoten brachten hun stem uit.

Fons heeft de winnaars van de prijsvraag inmiddels namens alle inwoners van Krewerd gefeliciteerd en de deelnemende architecten bedankt voor hun inzet. ,,De prijsvraag voegde iets wezenlijks toe aan het gemeenschapsgevoel in het dorp en de acceptatie dat er, voor er gebouwd gaat worden, eerst aandacht moet zijn voor de aanwezige fauna.’’

De winnaars van de ontwerpwedstrijd ontvangen de hoofdprijs van 1000 euro. Ook worden ze betrokken bij het ontwerp, als uit de komende ecologische studie blijkt dat er inderdaad een faunaverblijf voor Krewerd gemaakt moet worden.

Lees er meer over in de nieuwsbrief.