Komt allen tezamen: 7 november cruciale bijeenkomst

Dorpsgenoten,

Het is bijna zover. We staan op de drempel van een grote doorbraak. Ons kleine dorp komt als eerste in het aardbevingsgebied aan bod in de versterkingsoperatie. Krewerd wordt klaargemaakt voor de toekomst, op een manier die de inwoners zelf in de hand hebben.

Tijdens een dorpsbijeenkomst, op 7 november om 19.30 uur in Kredo, horen jullie hier alles over. Reserveer deze avond alvast! Ruim van tevoren krijgen jullie meer informatie door de bus.

Het is nu uiterst spannend. Het is beslist nodig dat alle inwoners van Krewerd tijdens de bijeenkomst aanwezig zijn.

Komt allen tezamen!

Willem Smink voorgedragen als voorzitter van de Dorpscoöperatie

Tijdens de aanstaande ledenvergadering van de Dorpscoöperatie, op 7 november, mogen alle leden zich uitspreken over de voordracht van een voorzitter voor het bestuur. De heer Willem Smink is door Fons Verheijen en burgemeester Beukema gevraagd om als extern bestuursvoorzitter van onze dorpscoöperatie aan de slag te gaan. Naast zijn grote bestuurlijke ervaring is hij onpartijdig. Hij kan bij lastige keuzes het bestuur helpen een beslissing te nemen.

Ook zal hij desgevraagd in onderhandelingen met externe partijen de belangen behartigen van Experiment Krewerd. We hopen dat hij met zijn kennis, grote netwerk, bestuurlijke ervaring en doortastendheid doorbraken kan realiseren in het project. Het bestuur van de Dorpscoöperatie is de heer Smink zeer erkentelijk dat hij bereid is het voorzitterschap op zich te nemen.

 

 

Willem Smink (1957) is een prominent bestuurder en politicus. Hij was liefst veertien jaar wethouder namens de PvdA van de gemeente Groningen, van 1992 tot 2006. Zijn portefeuille behelsde Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Wijkvernieuwing, Grondzaken en Monumenten. Ook was hij locoburgemeester. Daarna werd hij voorzitter van het college van bestuur van de NHL Hogeschool.

Oproep: Dorpscoöperatie zoekt enthousiaste bestuursleden

Dorpscoöperatie Krewerd heeft behoefte aan een sterk bestuur, met brede kennis en vaardigheden. Daarom zijn we nog dringend op zoek naar uitbreiding. We hebben zes dorpsgenoten nodig die als bestuurslid hun steentje willen bijdragen, willen meepraten en meebeslissen.

Wat wij zoeken, zijn mensen die naast hun dagelijkse bezigheden actief en beschikbaar zijn om van ons prachtige dorpje hét succes van de 21-ste eeuw te maken. Dit doen we met passie, samen en in goede harmonie.

Aanmelden of informatie vragen kan via info@dorpscooperatiekrewerd.nl

Alle actuele en relevante stukken op deze website

Alle actuele en relevante documenten over Experiment Krewerd en over de dorpscoöperatie zijn te vinden op deze website. Klik daarvoor op de button Bibliotheek bovenaan deze pagina. Nieuw zijn de volgende informatieve stukken:

Plan van Aanpak ligt ter inzage

Experiment Krewerd heeft een Plan van Aanpak met een tijdspad en een begroting ingediend bij de gemeente Delfzijl.

Over het Plan van Aanpak gaan we graag in discussie met de inwoners. Het staat nog volledig open voor discussie en voor inbreng uit het dorp.

De stukken worden binnenkort, als ze in goede orde door het gemeentebestuur zijn ontvangen, gepubliceerd op deze website. Ze liggen nu al ter inzage. Wie de stukken wil lezen, kan contact opnemen met kwartiermaker Joris Jonker: joris@burobries.nl