Belangrijke bijeenkomsten

In de nieuwsbrief van Experiment Krewerd en Dorpsbelangen zijn jullie als dorpsbewoners uitgenodigd voor bewonersavonden in Kredo, op maandag 8 juli om 19.30 uur en op dinsdag 16 juli om 19.30 uur.

Dan wordt een toelichting gegeven op het plan van aanpak dat is ingediend bij de gemeente Delfzijl. Op 11 juli beslist de gemeenteraad van Delfzijl over het plan van Krewerd en de bijhorende aanvraag voor financiering.

Tijdens de bijeenkomsten zullen de leden van de verschillende werkgroepen vertellen over de opbrengst van hun onderzoeken: stedenbouw, sociologie, cultuurhistorie, energie. We werken daarna toe naar een gezamenlijk Dorpsplan. Sacha Schram, Karin Peters, Marieke van der Heide, Pieter Brink en natuurlijk Fons Verheijen zijn aanwezig zijn om toelichting te geven.

Kwartiermaker stelt zich voor

Joris Jonker is aangesteld als kwartiermaker van Experiment Krewerd. Een introductie:

Mijn naam is Joris Jonker en ik ben in ieder geval tot en met eind juni aangesteld als kwartiermaker van Experiment Krewerd. Ons bijzondere experiment is in een stroomversnelling geraakt. Ik draag graag bij aan het aan de gang houden van die versnelling.

Ik woon in Groningen en heb een zoontje van 4 jaar. Ik werk bij Buro Bries, een bedrijf dat zich bezig houdt met het faciliteren en versnellen van maatschappelijke winst bij organisaties. Als u hier meer over wilt lezen, verwijs ik u graag door naar onze website.

Wat wij in ieder geval altijd voorop hebben staan in ons werk, is dat ‘de wereld er een beetje mooier van wordt’. Maatschappelijke winst gaat dus vóór financiële winst.

Ik ben de komende tijd in Krewerd aan de slag om te helpen met het definitief maken van een dorpsvisie, zodat we aan de slag kunnen en er zichtbare resultaten geboekt kunnen worden. Verder zal ik ondersteunen in de oprichting van Dorpscoöperatie Krewerd, waarvan ik hoop dat alle inwoners lid worden.

Een deel van mijn tijd werk ik in het kantoor van Buro Bries in de stad Groningen, voor een deel zal ik aan het werk zijn in het oude gemeentehuis van Ten Boer, waar een trefpunt ontstaan is voor organisaties die werken aan de aardbevingsproblematiek. Ook kunt u mij geregeld tegenkomen in Krewerd.

Ik vind het erg leuk om iedereen in het dorp te leren kennen, dus aarzel niet mij aan te schieten als u kennis wilt maken of als u vragen heeft.

Mailen kan ook, op joris@burobries.nl

Bellen kan op 06 18 84 23 01

www.burobries.nl

Bijeenkomst Dorpsbelangen: Doorbraak bij Experiment Krewerd

Aan de leden,

Op woensdag 15 mei is er een vergadering van Dorpsbelangen in Kredo, om 19.30 uur.

Aan de orde komen in deze vergadering:

– Ontwikkelingen bij Dorpsbelangen: bestuur, toekomst.

– Stand van zaken Experiment Krewerd: belangrijke doorbraak in de voortgang.

– Coöperatie Krewerd: toelichting door de werkgroepen.

Op de avond komen voor iedereen belangrijke zaken ter sprake: kom dus allemaal!

Hartelijke groeten,

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Krewerd.

Burgemeester wil voorrang voor Krewerd

Burgemeester Gerard Beukema bracht op maandag 1 april een bezoek aan Krewerd.

Voor de verandering op de website geen eigen verslagje, maar het artikel dat journalist Martin Drent van RTV Noord over de bijeenkomst schreef:

Krewerd krijgt met voorrang versterkingsadviezen

Inwoners van Krewerd kunnen nog dit jaar rekenen op de versterkingsadviezen voor hun woning. Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl probeert het dorp voorrang te geven, om Experiment Krewerd zoveel mogelijk door te laten gaan.

Dat zei burgemeester Beukema maandagavond in een vol dorpshuis Kredo in Krewerd.

Te weinig mankracht

Bijna alle woningen in het dorp zijn geïnspecteerd, maar mensen wachten nog altijd op een versterkingsadvies. Er is op dit moment te weinig capaciteit om alle huizen door te rekenen.

Beukema wil tempo maken en samen met inwoners van Krewerd zelf ingenieurs inhuren om de huizen te beoordelen. De gemeente heeft al enkele bureaus benaderd en ziet mogelijkheden om de adviezen snel te krijgen, omdat het slechts veertig woningen zijn. Het bonnetje daarvan gaat naar minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

Eigen architect

Bij Experiment Krewerd krijgt elke inwoner een eigen architect. Die kijkt hoe het huis het mooiste kan worden versterkt of herbouwd.

Doel is om het karakter van het dorp zoveel mogelijk te behouden. Kortom: geen standaard nieuwbouwwoningen uit de catalogus van de aannemer.

Het is weer de zoveelste bijeenkomst. Eigenlijk zijn we nog niet verder gekomen.

Daniëlle Verbaan – Inwoonster

Teleurgesteld

Toch is het nog altijd onduidelijk of minister Wiebes mee wil werken aan het experiment. Daardoor weten Krewerders nog steeds niet wat er na het advies met hun woning gaat gebeuren. Inwoonster Daniëlle Verbaan is teleurgesteld:

‘Het is weer de zoveelste bijeenkomst. Eigenlijk zijn we nog niet verder gekomen. Je wilt weten wat er met je huis gaat gebeuren, waar je aan toe bent. Ik heb een scheur in de badkamer en de boel verzakt. Ik maak me echt zorgen hoe dit verder moet’, vertelt Verbaan na afloop.

Stevig gesprek met minister

Ook burgemeester Beukema kan niet zeggen wanneer de werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan. Veel hangt af van de beoordelingen, die op dit moment uiterst traag verlopen.

Minister Wiebes onderzoekt hoe dit tempo omhoog kan. ‘We hebben daar over anderhalve maand een stevig gesprek over met de minister’, zegt Beukema.

Burgemeester komt naar Krewerd

Burgemeester Gerard Beukema komt naar Krewerd. Hij zal op maandag 1 april om 19.30 uur in Kredo het plan voor de versterking toelichten.

Dit plan is gemaakt door de gemeente en de NCG. Er is tijdens de informatiebijeenkomst ook een vertegenwoordiger van de NCG aanwezig om het proces vanuit zijn organisatie te belichten.

Beukema zal tevens aangeven dat hij nog steeds vierkant achter de uitgangspunten van Experiment Krewerd staat.