Topambtenaren onder de indruk van Experiment Krewerd

Een delegatie topambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze week een bezoek gebracht aan Krewerd.  Dit departement heeft onlangs de zeggenschap over de versterkingsoperatie overgenomen van het ministerie van Economische Zaken. De gasten waren zeer gecharmeerd van Experiment Krewerd.

Tom Roggema doet verslag:

Namens het bestuur van de Dorpscoöperatie hebben Guus en ik deze week, samen met Hilde Hoekstra van de Vereniging Groninger Dorpen, een delegatie hoge ambtenaren van het Ministerie Binnenlandse Zaken informeel ontvangen in Kredo.

Het ging om Roelien Kamminga, directeur versterken en perspectief en Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen. Ze werden ondersteund door Roos Beek, beleidsmedewerker van de programmadirectie in Groningen.

We hebben de delegatie uitleg gegeven over het Experiment Krewerd: wat we tot nu toe hebben gedaan, wat we al hebben bereikt en over onze wensen. We hebben benadrukt dat we de versterking zien als een grote kans voor dorpsvernieuwing in de ruimste zin van het woord.

Ook hebben we er voor gepleit dat de Rijksoverheid een flinke som geld beschikbaar stelt waarmee het dorp zelf de operatie kan uitvoeren: ,,We kunnen het zelf wel.” De gasten waren zeer geïnteresseerd in onze ideeën over bestuurlijke vernieuwing, waarbij de inwoners zelf aan de touwtjes trekken.

Directeur-generaal Chris Kuijpers erkent dat er in Krewerd, maar in feite in ieder dorp, heel veel ervaring en kennis aanwezig is, die gebruikt kan worden voor structurele en sociale vernieuwing. We hebben afgesproken dat we hem intensief op de hoogte houden van de voortgang en dat we hem zo nodig persoonlijk mogen benaderen als we hulp nodig hebben.

Na de ontvangst in Kredo zijn we nog even naar het huis van Bert en Ineke de Boer geweest om te laten zien wat de aardbevingen concreet betekenen voor inwoners. Onze gasten waren erg onder de indruk van de schade aan het huis en van de `institutionele onwil’ van de betrokken overheden om dit soort problemen op te lossen. De directeur-generaal heeft aan Bert toegezegd dat hij voor zijn specifieke situatie actie gaat ondernemen.

Tot zover,

Met vriendelijke groet,

Tom Roggema

Architecten melden zich aan voor Experiment Krewerd

Nu Experiment Krewerd groen licht heeft gekregen om de versterkingsoperatie en vernieuwing van het dorp te beginnen, is ook het moment aangebroken om de hulp in te roepen van de architectengemeenschap in onze provincie. Dat is immers een van de uitgangspunten van ons unieke project: de inwoners bepalen zelf hoe ze hun huizen toekomstbestendig willen maken, maar laten zich daarbij adviseren en ondersteunen door deskundigen.

Meteen na het besluit van de NCG om Krewerd als `pilot’ aan te wijzen in de versterkingsoperatie, heeft Fons Verheijen de Groningse architectengemeenschap uitgenodigd om zich aan te melden. Al binnen enkele werkdagen hebben veertien individuele architecten en bureau’s dit gedaan: Melein Architectuur, Jan Arend Mulder, Herwin Dietvorst, Peter Oterdoorn, Francine Neerhof Oving, BureauNoordeloos, René Wubs, Siert Helder, Peter Zomerdijk, Erik Smid, Dianne Maas, Anton Visser, +PEIL en Joyce Kuiken. Meer informatie over deze architecten is bovenaan de voorpagina van de website te vinden, door de button Architecten aan te klikken. Zij stellen zich graag aan u voor.

De komende dagen en weken wordt de lijst ongetwijfeld langer. Binnenkort wordt door Fons Verheijen tijdens een bewonersbijeenkomst uitgelegd hoe de inwoners hun eigen architect kunnen kiezen. Zij worden vervolgens met elkaar in contact gebracht en aan elkaar gekoppeld.

 

Felicitaties stromen binnen

De erkenning van Experiment Krewerd als een `pilot’ in aardbevingsgebied, maakt enthousiaste reacties los. Kranten en radio en tv maken er melding van.

Bij het bestuur van de Dorpscoöperatie stromen de felicitaties binnen. Uit dorpen in de omgeving, maar ook vanuit Den Haag. Zo reageerden de Tweede Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP) met een gelukwens.

Ook vanuit het Atelier van de Rijksbouwmeester werd enthousiast gereageerd. Rijksbouwmeester Floris Alkemade spreekt van een ,,bijzondere en veelbelovende prestatie van een klein dorp.”

Onze adviseur Fons Verheijen heeft de architecten in de provincie Groningen vanmiddag gelijk opgeroepen om zich aan te melden voor deelname aan Experiment Krewerd. Fons verwacht dat we spoedig kunnen beginnen met het koppelen van inwoners aan architecten.

Groot nieuws: De kogel is door de kerk voor Experiment Krewerd!

NCG erkent ons dorp als pilot

Krewerd wordt als eerste dorp in het aardbevingsgebied in zijn geheel veilig, energieneutraal en toekomstbestendig gemaakt. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft onze unieke, door de inwoners zelf gekozen aanpak geaccepteerd. Krewerd wordt erkend als `pilot’ in het kader van kader van het sneller beoordelen van de veiligheid van woningen bij aardbevingen.

De beperkte omvang en overzichtelijkheid van ons wierdedorp, met ruim veertig huizen en tachtig inwoners, leent zich bij uitstek voor een experimentele benadering. De resultaten en ervaringen die tijdens de pilot worden opgedaan, kunnen als voorbeeld dienen voor het totale aardbevingsgebied.

Krewerd kan nu aan de versterkingsoperatie beginnen. Van bijna alle huizen zijn inmiddels de technische opnames gedaan. Met de instemming van NCG staat niets een snelle beoordeling nog in de weg.

Ons dorp heeft bovendien een eigen, bijzondere aanpak gekozen. Uitgangspunten hiervan zijn:

• `Engineering judgement’: snellere beoordeling van de huizen door constructeurs, die veiligheid garanderen.

• Ieder huishouden neemt een eigen onafhankelijke architect in de arm. Dit verzekert de inwoners bij verbouw of het bouwen van een nieuwe woning van professionele ondersteuning en ontwerpkwaliteit.

• De zeggenschap ligt volledig in het dorp zelf. De inwoners van Krewerd hebben zich verenigd in een Dorpscoöperatie, waarvan het bestuur de regie voert over de operatie. Voormalig wethouder Willem Smink van Groningen is onafhankelijk voorzitter van de Dorpscoöperatie.

• Een integrale aanpak van het dorp. De versterking van de huizen wordt tegelijk en in samenhang uitgevoerd. De huizen in Krewerd, maar ook het dorp als geheel worden toekomstbestendig gemaakt,. Hierbij is ook aandacht is voor aspecten als dorpsvernieuwing, sociale vernieuwing en energietransitie.

• Krewerd ontwikkelt hiervoor een dorpsplan. Hierin wordt optimaal rekening gehouden met de wensen van de inwoners en het `DNA’ van het dorp. Er is oog voor de mensen en voor de kwaliteit en sociale structuur van het dorp.

• Het dorpsplan komt tot stand met ondersteuning van deskundigen; een stedenbouwkundige, een landschapsarchitect, een cultuurhistoricus, een socioloog en een energiedeskundige.

Als dorp hebben we twee jaar lang geijverd voor een pilot-status in het aardbevingsgebied. Burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl spreekt van een belangrijk moment. ,,De inwoners van Krewerd willen graag aantonen dat de versterkingsoperatie efficiënter, sneller, transparanter, kwalitatief hoogwaardiger en goedkoper kan. Daarom heeft ook de gemeente zich hier sterk voor gemaakt. Ik heb er vertrouwen in dat Krewerd de hoge ambities waar kan maken. Ik geloof dat het dorp daartoe heel goed in staat is.’’

Komt allen tezamen: 7 november cruciale bijeenkomst

Dorpsgenoten,

Het is bijna zover. We staan op de drempel van een grote doorbraak. Ons kleine dorp komt als eerste in het aardbevingsgebied aan bod in de versterkingsoperatie. Krewerd wordt klaargemaakt voor de toekomst, op een manier die de inwoners zelf in de hand hebben.

Tijdens een dorpsbijeenkomst, op 7 november om 19.30 uur in Kredo, horen jullie hier alles over. Reserveer deze avond alvast! Ruim van tevoren krijgen jullie meer informatie door de bus.

Het is nu uiterst spannend. Het is beslist nodig dat alle inwoners van Krewerd tijdens de bijeenkomst aanwezig zijn.

Komt allen tezamen!