Gezond boerenverstand

18 februari 2022

De aanpak van Experiment Krewerd is ,,gedurfd’’ en het is een kwestie van ,,gezond boerenverstand’’. Dat stellen onderzoekers van de Hanzehogeschool vast in hun eindrapporten.

De wijze waarop in ons dorp versterkt gaat worden, door middel van praktische technische beoordeling door constructeurs, is sneller en goedkoper dan de gebruikelijke beoordeling op basis van allerlei theoretische modellen, berekeningen en computersimulaties. Bovendien hebben bewoners in Krewerd zelf de regie in handen en worden ze allemaal deskundig ondersteund door een eigen architect. Dit komt volgens de onderzoekers het welzijn van de inwoners ten goede.

> Voor de fijnproevers: lees hier de uitvoerige rapporten (pdf)

Kijk hier terug: de nieuwjaarsborrel

13 januari 2022

De nieuwjaarsborrel op woensdagavond 12 januari was plezierig en informatief. Er waren bijna dertig huishoudens en een aantal architecten aanwezig op de -helaas digitale- bijeenkomst.

Onder voorzitterschap van Willem Smink werd teruggeblikt op het enerverende afgelopen jaar. En er is veel informatie gewisseld over de stand van zaken rond Experiment Krewerd.

> De video van de bijeenkomst is hier terug te kijken

Voorlichtingsavond energie

Op dinsdagavond 1 februari van 19.30 tot 21.00 uur is er voor alle inwoners van Krewerd en hun architecten een voorlichtingsavond over energie. De avond zal online plaatsvinden, via Microsoft Teams.

U wordt verzocht om u voor deze avond op te geven met uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Daarna ontvangt u een linkje voor deelname.

Opgeven kan bij Lysanne de Boer: lysanne@enablemi.com

 

Vragen en antwoorden

7 januari 2022

2022 is het jaar dat de versterking en dorpsvernieuwing echt worden uitgevoerd. Dit is dus een mooi moment om alle actuele vragen over Experiment Krewerd te verzamelen en te beantwoorden.

De vragen zijn opgehaald tijdens de interviewronde die Marieke van der Heide in het dorp en onder de architecten heeft gedaan. Fons heeft er zo’n veertig beantwoord. Jullie kunnen de vragen en antwoorden vinden in bijgaande nieuwsbrief. Ze leveren heel veel informatie op en er zit voor ieder wel iets wetenswaardigs tussen.

In de jongste nieuwsbrief vinden jullie ook een update over het energieplan. Projectleider Erik Matien vertelt over ‘Aardgasvrije wierdedorpen’.

> Lees hier de nieuwsbrief van januari

Nieuwjaarsborrel 12 januari

30 december 2021

Op woensdag 12 januari, om 19.30 uur houden we een nieuwjaarsborrel, voor de inwoners en voor de architecten. We vieren dan dat we al zo ver zijn gekomen met Experiment Krewerd en dat volgend jaar de werkzaamheden eindelijk echt gaan beginnen.

Het wordt noodgedwongen een digitale nieuwjaarsbijeenkomst, vanwege de corona- beperkingen. Op de avond van de nieuwjaarsborrel krijgen jullie tevens de laatste actuele informatie over Experiment Krewerd en kunnen jullie vragen stellen. De avond is te bezoeken via deze zoomlink:

https://us02web.zoom.us/j/9355726230?pwd=N0Z2emo1bmdWS01FWFNONjBDNDRpZz09