Nieuws over Experiment Krewerd

27 september 2022

Het bestuur van de coöperatie informeert jullie in een verse nieuwsbrief over de stand van zaken rond Experiment Krewerd.

> Lees hier de nieuwsbrief (pdf)

 

Wat gebeurt er allemaal?

21 juli 2022

Er gebeurt momenteel van alles. Lees er over in de uitgebreide nieuwsbrief.

Ook wil het bestuur van de coöperatie kort na de zomer een inloopmiddag- en avond organiseren. Daar kunnen alle deskundigen, die betrokken zijn bij het Experiment, jullie informeren. Ook is er dan uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen, en kunnen zorgen in alle openheid en vertrouwelijkheid worden gedeeld.

De datum volgt spoedig.

> Lees hier de nieuwsbrief van mei-juli 2022

Prachtige documentaire uitgezonden op tv

6 juni 2022

Nadat veel inwoners de première van de documentaire over Krewerd al hadden gezien, donderdag 2 juni in Kredo, zond RTV Noord het programma uit op maandagavond 6 juni. De film van Liefke Knol is op onze website terug te zien.

> Bekijk de documentaire hier

Titel: Experiment Krewerd. Een dorp verstrikt in plannen en procedures.

Al ruim vierenhalf jaar volgt de filmmaker Experiment Krewerd. In het Groningse Krewerd willen bewoners de versterking van hun huizen, vanwege schade door de gaswinning, zelf regelen. Bij de start van het experiment was het idee bij de initiatiefnemers dat de klus in tweeenhalf/drie jaar geklaard zou zijn, maar zoals alles in het aardbevingsdossier verloopt ook dit project moeizaam.

De afgelopen jaren heeft Liefke Knol en haar team kunnen vastleggen wat de onzekerheid en bureaucratie rond de versterking en schadeafhandeling doet met bewoners, maar ook met het dorp als gemeenschap.

 

Bewonersavond op 19 mei

26 april 2022

Op donderdag 19 mei is er weer een bewonersavond in Kredo. Deze bijeenkomst begint om 19:30 uur. Het bestuur van de dorpscooperatie wil de inwoners graag bijpraten over de voortgang van de versterking en schadeafhandeling en over het energieplan.

Een van de problemen waar we mee te maken hebben, is funderingsschade aan een aantal woningen.

> Lees hierover meer in de bomvolle nieuwsbrief van april

De 5V-gevel

25 april 2022

De 5V gevel is ontworpen om zeker te zijn van uitwijkplaatsen voor Vogels, Vlinders en Vleermuizen in Vrijheid en Vrede.

De wet van de zorgplicht geeft aan dat je rekening moet houden met alle dieren, wanneer er door mensen wordt ingegrepen aan de omgeving.

Deze 5V gevel is een experiment die verbonden is aan Experiment Krewerd en is een voorbeeld van hoe de puntgevels van de huizen er na de versterking uit kunnen komen te zien. Het is de bedoeling dat de volgende 5V-gevels tijdens en na de versterkingsoperatie worden ingezet voor de huisvesting van dieren. Hoe, wat en waar hangt af van de wensen en mogelijkheden. Het is de bedoeling dat deze eerste gevel wordt geplaatst wanneer we met de versterking gaan beginnen.

Dit eerste prototype is bedacht door BuitenbedrijfBBZ en ontworpen samen met dorpsbewoners. Trainingscentrum Leerbouwen stond garant voor de bouw.