Krewerd kiest voor omgedraaide toren

15 februari 2021

De inwoners van Krewerd hebben hun keuze gemaakt. Er is een prachtig ontwerp gekozen voor een faunatoren. Winnaar van de prijsvraag is… `de omgedraaide toren’ van architectencollectief Vector.i en ecoloog Jan Doevendans.

 

 

,,Helaas konden we door de corona niet in een gezamenlijke bijeenkomst de knoop doorhakken. Maar de prijsvraag leefde enorm in het dorp. Het hield de bewoners echt bezig’’, zo heeft dorpsbouwmeester Fons Verheijen gemerkt. Maar liefst 78% van alle dorpsgenoten brachten hun stem uit.

Fons heeft de winnaars van de prijsvraag inmiddels namens alle inwoners van Krewerd gefeliciteerd en de deelnemende architecten bedankt voor hun inzet. ,,De prijsvraag voegde iets wezenlijks toe aan het gemeenschapsgevoel in het dorp en de acceptatie dat er, voor er gebouwd gaat worden, eerst aandacht moet zijn voor de aanwezige fauna.’’

De winnaars van de ontwerpwedstrijd ontvangen de hoofdprijs van 1000 euro. Ook worden ze betrokken bij het ontwerp, als uit de komende ecologische studie blijkt dat er inderdaad een faunaverblijf voor Krewerd gemaakt moet worden.

Lees er meer over in de nieuwsbrief.

Ruim een half miljoen euro voor dorpsplan

5 februari 2021

Krewerd heeft met succes een subsidieaanvraag ingediend bij het Nationaal Programma Groningen.

We krijgen een bijdrage van 550.000 euro voor het uitvoeren van ons dorpsplan. Een werkgroep bewoners wordt belast met de uitvoering. Meld u hiervoor aan!

En lees er alles over in de jongste nieuwsbrief.

Nieuwsbrief februari

Definitief Advies Experiment Krewerd

 

 

Welke faunatoren heeft uw voorkeur?

1 februari 2021

De architecten van Krewerd zijn enthousiast over het voornemen om een faunatoren in ons dorp te bouwen. Bekijk hier op de site de ontwerpen: het is een creatief feestje!

De faunatoren is nodig voor dakloze zwaluwen, vleermuizen en andere dieren, als Krewerd straks wordt verbouwd. Dorpsbouwmeester Fons Verheijen is opgetogen over de acht bijzondere ontwerpen die door verschillende architecten zijn ingediend.

De tekeningen worden natuurlijk spoedig in Kredo tentoongesteld, maar wegens de beperkte toegankelijkheid van het dorpshuis, vindt u ze ook hier alvast op de site. De torens zijn verrassend van vorm, maar ook van concept. Fons: ,,Hier zie je weer eens goed hoe vindingrijk architecten zijn. Ze denken `out of the box’ en hebben de mooiste torens ontworpen.”

De faunatoren is geen overbodige luxe, omdat alle huizen in Krewerd tijdens de versterking stevig worden aangepakt. Wist u bijvoorbeeld dat 90 procent van alle dakpannen er af moeten? En dat 88 procent van de spouwmuren verankerd moeten worden? De NCG is tijdens deze ingrijpende operatie verplicht om maatregelen te nemen ter bescherming van flora en fauna. De toren biedt die oplossing.

Als de coronamaatregelen het toelaten, wordt er weer een algemene ledenvergadering belegd door de Dorpscoöperatie. Dan kunt u als inwoners een stem uitbrengen op uw favoriete ontwerp.

Zwaluw en vleermuis krijgen eigen toren

18 december 2020

Als er straks wordt gebouwd en versterkt in ons dorp, verliezen veel dieren hun onderkomen. Ga maar na: bijna alle dakpannen moeten er af en spouwmuren worden versterkt. Waar moeten de huismussen, zwaluwen en vleermuizen dan heen? In de Dorpscoöperatie is hiervoor een oplossing bedacht. Krewerd krijgt een faunatoren!

Onze dorpsbouwmeester Fons Verheyen heeft een prijsvraag uitgeschreven onder alle architecten die in het dorp actief zijn. Zij mogen allemaal een eigen ontwerp maken voor de faunatoren. Het moet een toren zijn die straks onderdak biedt aan alle dieren die in het dorp voorkomen. Welke soorten dat zijn en welke behoeften zij hebben, wordt tijdig geïnventariseerd. Zodat hun al voor de versterking alternatieve `huisvesting’ geboden kan worden.

Trapveldje

De faunatoren moet verrijzen op het trapveldje bij het haventje, tegenover Boer Bart. Het bouwwerk moet passen bij het DNA van ons dorp. Toch roept Fons de architecten op om ,,creatief en eigenzinnig’’ te zijn in hun ontwerpen. De ontwerpen worden tentoongesteld in Kredo. Als inwoners zijn we samen jury; op een bewonersavond op 8 februari maken we een keuze. De winnende
architect krijgt 1000 euro en mag de faunatoren realiseren.

Voorlopige ontwerpen ingediend bij de NCG

14 december 2020

In overleg met hun opdrachtgevers, de bewoners, hebben alle architecten versneld hun voorlopige ontwerpen voor de versterking opgeleverd. Deze zijn, samen met de versterkingsadviezen van de constructeurs, doorgestuurd aan de NCG.

,,Dit betekent dat het nu begint op te schieten’’, meent onze dorpsbouwmeester Fons Verheijen. In verband met het nieuwe akkoord tussen ministeries en Groningen, was het van belang dat vóór het eind van dit jaar vaststaat dat onze bewoners een Versterkings Advies hebben gekregen.

De plannen worden vervolgens door het Groninger bedrijfsbureau JBG doorberekend op kosten. ,,Half januari moet ook deze calculatie klaar zijn, Dan kan NCG er een klap op geven en kunnen we de uitvoeringsfase in gaan’’, legt Fons uit.

Experiment Krewerd heeft de directeur van JBG, Jan Grijpma, bereid gevonden om mogelijk als bouwmanager voor het dorp op te treden. Hij zal nu vooralsnog een uitvoeringsplan maken, zodat de werkzaamheden straks zo vlot en probleemloos mogelijk verlopen.