Dorpsvisie aangenomen

30 september 2020

Tijdens de algemene ledenvergadering van de dorpscoöperatie op 29 september, is gestemd over de dorpsvisie.

Er zijn 50 stemmen uitgebracht. De dorpsvisie is aangenomen met 48 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 stem is ongeldig verklaard (omdat de persoon geen lid is van de dorpscoöperatie).

Er zijn twee inhoudelijke wijzigingen op de dorpsvisie:

  • Het voorstel voor het ommetje ‘oude kerkpad naar Nijenklooster’ komt te vervallen.
  • Het voorstel voor de locatie van de vergister aan de Pastorieweg wordt van de kaart gehaald.

Het bestuur is blij met de uitkomst. Dit is een geweldige stap vooruit voor Experiment Krewerd! De dorpsvisie wordt binnenkort officieel aangeboden aan de gemeente Delfzijl.  Bovendien dienen we, op basis van de dorpsvisie, begin oktober een aanvraag in voor financiering vanuit het Nationaal Programma Groningen. Voor alle bewoners wordt een mooi boekje gemaakt van de dorpsvisie.

Lees hier Vastgestelde dorpsvisie (pdf)

Ledenvergadering dorpsplan verplaatst naar 29 september

De Algemene Ledenvergadering van dorpscoöperatie Krewerd wordt verplaatst van 28 september naar dinsdag 29 september. Het gaat om de besluitvormende bijeenkomst over de dorpsvisie. We hopen op een hoge opkomst, zodat alle inwoners zich kunnen uitspreken over de toekomst van Krewerd.

De nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering is dinsdag 29 september van 19:00 tot 22:00 uur.

In verband met corona wordt de avond ook nu in drie sessies opgesplitst:

19:00 – 19:30  Groep 1: Holwierderweg even nummers

19:30 – 20:00  Groep 2: Holwierderweg oneven nummers + gehele Pastorieweg

20:00 – 20:30  Groep 3: Kloosterweg en Kerkpad

 

  • Het voorstel voor het ommetje ‘oude kerkpad naar Nijenklooster’ komt te vervallen
  • De borrel bij de kerk komt te vervallen. Op de avond zelf wordt u geïnformeerd of en waar er een borrel is.

 

Lees hier de Nieuwsbrief stemming dorpsvisie (pdf)

Lees hier Dorpsvisie Krewerd ter vaststelling (pdf)

 

Krewerd inspireert jonge kunstenaars

Experiment Krewerd krijgt veel publiciteit en trekt landelijk aandacht. Dat leidt soms tot verrassende contacten en initiatieven. Zo heeft een klasje jonge kunstenaars onlangs het dorp bezocht. Ze maakten bijzondere ontwerpen.

Zes internationale studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag kregen voor het afgelopen semester opdracht om een kunstwerk of een artistiek ingerichte ontmoetingsplek te ontwerpen voor Krewerd. De studenten, allemaal dames en vooral afkomstig uit China, brachten in het voorjaar een bezoek aan ons dorp. Ze werden rondgeleid door onze adviseur, architect Fons Verheijen.

De studentes moesten hun studies uitwerken in een passend, oer-Gronings materiaal: klei. De resultaten zijn hier op de website te vinden. Fons Verheijen vindt dat de jonge kunstenaars ,,mooi en inspirerend’’ werk hebben geleverd. De dorpscoöperatie overweegt om de ontwerpen tentoon te stellen in Kredo.

Een van de studentes, Hyemi Lee, mag haar ontwerp de komende tijd verder uitwerken. Het gaat om een dorpsoven met een hoge pijp. Verheijen: ,,Wie weet, kunnen we dat idee op een of andere wijze gebruiken voor ons dorpsplan.’’

 

 

Alle huizen in Krewerd hebben versterking nodig

De constructeurs van de NCG hebben de afgelopen weken alle huizen in Krewerd beoordeeld. Ze maken nu een ronde langs de inwoners om op ieder adres het concept-versterkingsadvies toe te lichten. Hierbij zijn de architecten aanwezig om de bewoners bij te staan.

Hoewel nog niet ieder adres een huisbezoek heeft gehad, is aan het bestuur van de dorpscoöperatie al een algemene uitkomst meegedeeld: álle woningen in Krewerd moeten versterkt worden. Hoe ingrijpend die versterking is, kan per huis flink verschillen. Het is de bedoeling dat alle inwoners in september huisbezoek hebben gehad en weten waar ze aan toe zijn.

Meer informatie vindt u in deze nieuwsbrief (pdf).

Wie vragen heeft, kan terecht bij Mayke Zandstra, projectleider van Experiment Krewerd. Mayke is voortaan iedere donderdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur te vinden in het dorpshuis (met uitzondering van de schoolvakanties). Ook is zij te bereiken via hallo@maykezandstra.nl en 06-51309453

Concept-dorpsplan Krewerd gepresenteerd

 

De inwoners van Krewerd voelen zich zeer betrokken bij het dorpsplan. Dat bleek weer eens tijdens de dorpsbijeenkomst op 10 september.

De bijeenkomst in Kredo werd, in verband met corona, in drie aansluitende sessies gehouden. Onze stedenbouwkundige Sacha Schram presenteerde het concept-dorpsplan. Dit stuk is hetresultaat van talloze gesprekken en werksessies met inwoners, van de enquête en van de inbreng van deskundigen.

Sacha gaf een toelichting op de belangrijkste uitkomsten van het plan, dat ons dorp een mooie toekomst kan bieden. Op 16 september is er van 17.00 uur tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst waar iedereen nog eens zijn zegje kan doen. Er kunnen, zo nodig dus nog wijzigingen worden aangebracht.

Vervolgens wordt het definitieve dorpsplan op 28 september vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de dorpscoöperatie. We hopen dan weer op een hoge opkomst. Het is de bedoeling om het Dorpsplan van Krewerd voor 1 oktober aan te bieden aan de gemeente Delfzijl en in te dienen bij het Nationaal Programma Groningen.

Het concept-dorpsplan is hier te lezen (pdf)

Eventuele vragen of opmerkingen over het concept-dorpsplan kunt u mailen aan Sacha Schram: Schram@hkbs.nl