Reactie burgemeester en Tweede Kamerleden op actie Krewerd

De actie om vanuit Krewerd een Veilig Woning Verklaring te eisen van de Staat der Nederlanden, blijft niet onopgemerkt. Lees hieronder de reactie van burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl, van Tweede Kamerlid William Moorlag (PvdA) en Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP):Dag Fons,

Lijkt me mooie actie die geheel aansluit bij wat de bevolking voelt. Het slot richt zich geheel op verklaring dat de huizen veilig zijn. Hoewel dat wat ‘eendimensionaal’ is, lijkt het me als actiedoel juist interessant. Want wat als de reactie is: die kunnen we niet geven? Dan zal de minister dus moeten erkennen dat hij er ‘helaas’ voor moet kiezen onzekerheid te laten voort bestaan. De actie uitvoeren, zou ik zeggen,  en wel zo snel mogelijk.Groet, Gerard Beukema

Geachte mevrouw, mijnheer,

Als er een plek is waar je veilig wilt zijn, dan is dat wel in het huis waar je woont.

De eis aan de minister is heel terecht.

Henk Nijboer is voor de PvdA-fractie woordvoerder gaswinning en aardbevingen. Ik ga met hem in overleg,  maar los daarvan zal ik a.s. dinsdag bij de begroting van EZK uw brief, zoals u vraagt, onder de aandacht brengen bij minister Wiebes.

Met vriendelijke groet,

William Moorlag

Kamerlid voor de Partij van de Arbeid

Beste inwoners van Krewerd,

Ik kan niet anders dan jullie oproep 100% onderschrijven. Het is ongelofelijk pijnlijk en onverteerbaar dat de veiligheid in Groningen nog steeds niet voorop staat. Groningen wordt een zeer groot onrecht aangedaan.

Groningers zouden zeggenschap over hun eigen huis, dorp en leefomgeving moeten krijgen. Goed om te zien dat Krewerd een gezamenlijke vuist maakt voor haar toekomst. Hoop dat veel meer dorpen volgen.

Op mijn verzoek debatteert de Tweede Kamer binnenkort over de versterking en schadeafhandeling. Ik zal jullie pleidooi daar graag onderstrepen. Hier zou unanieme steun voor moeten komen.

Veel succes en sterkte!
Uiteraard kom ik ook graag eens langs.

Groeten, Sandra Beckerman

 

 

Inwoners Krewerd eisen Veilig Woning Verklaring

De inwoners van Krewerd eisen dat de Staat der Nederlanden hun huizen onverwijld veilig verklaart. Tijdens een bijeenkomst in dorpshuis Kredo, vrijdagmiddag 2 november, tekenden de aanwezige inwoners een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken waarin zij hem manen om voor hun huizen met spoed een `Woning Veilig Verklaring’ af te geven.

Er was veel pers aanwezig bij de unieke actie.

,,Ons geduld is op. Nu zetten we de procedure op zijn kop en draaien de boel om. De Staat moet eindelijk uitsluitsel geven. En wel meteen’’, motiveerde Fons Verheijen.

Er is volgens Verheijen geen enkel beletsel meer voor de overheid om over de veiligheid van de huizen in het dorp uitsluitsel te geven. Vrijwel alle woningen zijn eerder dit jaar op aangeven van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geïnspecteerd. ,,Maar de versterkingsoperatie ligt stil en wij wachten al vijf jaar in slopende onzekerheid of onze huizen nog wel veilig en aardbevingsbestendig zijn’’, zo schrijven de Krewerders aan de minister.

De inwoners wijzen hem op de zorgplicht die de Staat der Nederlanden heeft voor haar inwoners, zoals omschreven in de Grondwet. Ook zijn hun rechten op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in het geding. De inwoners schrijven: ,,Wij willen dat u eindelijk rust brengt en ons een verklaring geeft dat we veilig wonen. Dit zal ons tevens de waarde van ons onroerend goed teruggeven.’’

Volgens Fons Verheyen zal Experiment Krewerd er niet voor terugdeinzen om de eis aan de Staat zo nodig juridisch af te dwingen.

Lees hier de brief aan de minister (pdf)

experiment krewerd

Waarom een coöperatie wenselijk is

INGEZONDEN BRIEF (Frans Stuyling de Lange)

Coöperatie – Wat willen wij ermee?
Ik zeg waarschijnlijk niets nieuws als ik zeg dat een coöperatie geen doel is op zich maar wel een middel tot een doel. Nieuw of niet, het is om deze reden belangrijk dat we vóór we aan de slag gaan helder krijgen wat we willen met onze coöperatie en wat niet – en om hierover duidelijke afspraken te maken. Hiervoor zouden we onszelf de volgende vragen kunnen stellen:

Subsidie
Willen we een coöperatie om rechtshandelingen te verrichten, zoals het aanvragen van subsidie? Als dit zo is, hebben we eigenlijk geen coöperatie nodig maar kunnen we goed uit de voeten met de huidige stichting Dorpsbelangen. Dit is immers ook een rechtspersoon die subsidies aan kan vragen.

Gezamenlijk inkopen en organiseren
Maar misschien willen we niet alleen subsidies maar willen we meer. Misschien willen we bijvoorbeeld ook gezamenlijk spullen kunnen inkopen – met korting – of een energiecollectief op poten zetten. In dit geval hebben we wel een coöperatie nodig (of een vereniging) en is een coöperatie een betere vorm dan een stichting, omdat een coöperatie leden heeft en een stichting niet.

Democratiseren
Maar we kunnen nog verder gaan met onze coöperatie. We kunnen als we dit willen de besluitvorming in ons dorp democratischer maken. Niet dat de huidige besluitvorming niet goed is. Maar het kan beter en misschien wel veel beter. We hebben er nu in feite geen invloed op. Het bestuur van dorpsbelangen kiest zelf zijn bestuursleden en neemt zelf beslissingen over het dorp.

Als dorp hebben wij hier geen invloed op. Bij een coöperatie is dit anders. Want een coöperatie heeft niet alleen leden maar deze leden kunnen stemmen over dorpsaangelegenheden en over de samenstelling van het bestuur. En ze kunnen het bestuur afzetten als ze dit willen. Hierdoor hebben zij veel meer invloed en zeggenschap over de besluiten die worden genomen over het dorp. Een goed voorbeeld is Nieuw Dordrecht op https://www.vn.nl/nieuwdordrecht/

Laten we dus vooraf goed nadenken over wat we willen met onze coöperatie en laten we hierover goede afspraken maken, zodat alle neuzen straks dezelfde kant opstaan. Willen we 1) alleen subsidies aanvragen of 2) een coöperatie om gezamenlijk in te kopen (met korting) en te organiseren (bijvoorbeeld energie)? Of 3) willen we met onze coöperatie zorgen dat de inwoners van Krewerd meer invloed krijgen op de besluiten die worden genomen en ons dorp democratiseren?

 

REACTIE NAMENS HET PROJECTTEAM (Fons Verheyen)

Beste Hans,
Na het lezen van je inhoudelijke bijdrage wil ik opnieuw opmerken dat het jammer is dat je tot nu toe niet op de bewonersavonden komt! Zoals je weet hadden we onlangs een speciale avond om te praten over een organisatievorm voor Krewerd, waarmee het dorp haar voordeel kan doen.
Pleidooi
De avond begon met een pleidooi van mij waarom we nu, en snel, een organisatie op moeten zetten. De versterkingsoperatie is voorlopig on hold gezet. Zowel in de troonrede als in interviews van Wiebes, wordt alleen nog maar gesproken over afhandeling van schades en ‘wederopbouw’ van Groningen op economisch terrein. Energietransitie is daarin heel belangrijk: ‘Groningen moet weer de nieuwe energie provincie worden’. Hiervoor staat 100 miljoen euro per jaar ter beschikking.
Kritisch
Het experiment Krewerd is opgezet om Zeggenschap te krijgen en om de Liefdeloosheid van de afhandeling van de aardbevingproblematiek tegen te gaan. Nu de versterking on hold staat, zullen we hier kritisch bovenop moeten blijven zitten, om uiteindelijk te weten dat we veilig in Krewerd kunnen wonen.
Maar er komt nog een tsunami op Krewerd aan: de energietransitie, nu zelfs versterkt en versneld door het dichtdraaien van de gaskraan. Dat gaat veel geld kosten, ook voor particulieren. Geld daarvoor hebben veel inwoners van Krewerd niet klaar liggen.
Daarom moeten we nù reageren. Met het plan om de energietransitie op dorpsniveau vorm te geven en volledig betaald te krijgen uit die 100 miljoen per jaar. Het plan is als onderdeel van het dorpsplan in statu nascendi.
Voorsprong
Krewerd is door haar kleine en overzichtelijke schaal ideaal om snel tot resultaten te komen en als voorbeelddorp voor pilots en innovaties te dienen. Met Experiment Krewerd hebben we al status en een voorsprong.
Wij menen dat we hiervoor een organisatie nodig hebben, zoals een coöperatie. De subsidiegever heeft een adres nodig met een juridisch juiste structuur voor de financiën. Burgemeester Beukema heeft hier eerder ook al op aangedrongen.
Democratie
Belangrijk is dat het dorp er achter staat, dat wil zeggen dat er een goede democratie ontworpen moet worden, waarin iedereen gehoord wordt en vertegenwoordigd is. Om tot zo’n organisatie te komen is Jan Kleine van bureau Pau gevraagd dit deskundig te begeleiden. Hij heeft op de bewonersvergadering een uiteenzetting gegeven en bewoners gevraagd een groep te formeren om tot zo’n coöperatie te komen. Een grote groep is daar nu met Jan mee bezig.
Zorg
Er komt spoedig een nieuwe avond waar vertegenwoordigers van coöperaties elders komen om hun ervaringen te delen. We bespreken ook mooie voorbeelden van dorpen die bijvoorbeeld de zorg via een coöperatie georganiseerd hebben.
Beste Hans, het lijkt me dat je je moet aansluiten bij deze groep. Uit je brief spreekt grote betrokkenheid en als jurist kun je de nodige deskundigheid inbrengen. Blijf alsjeblieft niet aan de zijlijn staan.
Met vriendelijke groet,
Fons Verheyen

Oproep: praat mee over een dorpscoöperatie

Tijdens de bijeenkomst van afgelopen vrijdag in Krewerd is gesproken over de oprichting van een dorpscoöperatie. Experiment Krewerd heeft een rechtsvorm nodig, zo adviseerde organisatiedeskundige Jan Kleine. Een coöperatie is in zijn ogen de beste organisatorische en juridische structuur.

Een coöperatie is een soort vereniging, een democratisch georganiseerde structuur, die veel voor het dorp kan regelen. Zoals het aanvragen en beheren van subsidiegeld. De tijd hiervoor is rijp, betoogt onze adviseur Fons Verheijen. ,,De versterkingsoperatie van de overheid dreigt opnieuw in een moeras te zakken. Wel stelt diezelfde overheid de komende tijd veel geld beschikbaar voor energietransitie en de regionale economie in Groningen. Daar kunnen we van profiteren. Krewerd moet met plannen komen voor het dorp en daarvoor subsidies aanvragen. Dat is nu zeer kansrijk.’’

Verheijen riep de inwoners van Krewerd op om de uitdaging op te pakken: ,,Kom in actie! Denk mee en praat mee over de oprichting van een coöperatie.’’ Aanmelden kan bij de leden van het projectteam van Experiment Krewerd, Tom Roggema en Frits Postema.

Sociologisch onderzoek Krewerd op de webside

Wie zijn eigenlijk de inwoners zijn van Krewerd? Wat vinden zij belangrijk, wat willen ze behouden, wat willen ze verbeteren? Kortom: hoe willen ze graag dat hun dorp er in de toekomst uitziet? Karin Peeters deed sociologisch onderzoek in Krewerd.

Ze gaf al een toelichting op haar eindrapport tijdens de laatste bewonersbijeenkomst. Het rapport is ook te lezen op deze website. Klik boven dit bericht op het kopje `Bewoners’.

Lees in dit kader ook het bericht van de Rijksuniversiteit Groningen: `Kinderen en jongeren uit het Groningse aardbevingsgebied gezocht voor onderzoek ervaringsverhalen’:

http://www.rug.nl/gmw/research/gegrond