Rijke oogst dorpsschouw

De inwoners van Krewerd zijn trots op hun dorp. Dat viel de deskundigen gelijk op toen ze afgelopen weken met groepjes Krewerders voor een schouw door het dorp wandelden. Krewerd heeft veel moois te bieden.

De schouw is een eerste stap op weg naar het maken van een dorpsplan. Het is een belangrijk onderdeel van Experiment Krewerd. De deskundigen Sacha Schram (ruimte) Marieke van der Heide (historie), Karin Peeters (sociologie) en Pieter Brink (duurzaamheid) brengen in kaart wat belangrijk en waardevol is voor het dorp.

De schouw leverde een rijke, gevarieerde oogst op. Die wordt binnenkort besproken op themabijeenkomsten. Samenspraak moet leiden tot een gedragen plan, dat een mooie toekomst uitstippelt voor Krewerd en al haar inwoners.

NCG haalt Krewerd naar voren

De NCG begint nog deze maand met de inspectie van woningen in Krewerd. Aanvankelijk stond ons dorp namelijk pas eind 2019 in de planning voor de inspectieronde. Maar omdat Experiment Krewerd door de NCG is geaccepteerd als een belangrijk initiatief, is ons dorp `naar voren getrokken’. Ons Experiment loopt zo dus geen vertraging op, en dat is gunstig.

Met de resultaten van de inspecties kunnen de huizen worden doorgerekend. De normen waarmee die doorrekening plaatsvindt worden pas na de zomer bekend. Minister Wiebes dan bekend wat de uitgangspunten zijn. Tijdens een informatieavond op 30 mei in Kredo heeft de NCG aan een volle zaal bewoners uitgelegd wat de inspectie van onze huizen inhoudt en wat dit voor ons allemaal betekent.

Duidelijk werd gemaakt dat de huizen worden gescand, maar dat er nog niet naar oplossingen wordt gekeken. Daar willen we in het kader van Experiment Krewerd zelf over beslissen.

Welkom op onze website

Alle nieuws en informatie over Experiment Krewerd is voortaan te vinden op deze website. U vindt hier actuele nieuwsberichten, achtergrondinformatie en nieuws uit het projectteam. De website komt in de plaats van de voor inwoners van Krewerd vertrouwde nieuwsbrief.

Volg onze website en reageer desgewenst op de berichtgeving. Ook voor vragen over Experiment Krewerd kunt u hier terecht.

De website verkeert nog in de opstartfase en wordt werkende-weg gevuld met actuele informatie.