Opbrengsten enquête nu op de website

De dorpsenquête over de toekomst van Krewerd is afgerond. In het verslag onder dit bericht kan iedereen er kennis van nemen. De enquête heeft veel nuttige uitkomsten opgeleverd, die gebruikt zullen worden voor het dorpsplan.

Er is bovendien veel animo voor de werksessies. Twintig inwoners doen mee. Afgelopen maandag is er tijdens de eerste sessie in Kredo gediscussieerd rond de maquette over de thema’s die ook in de enquête zijn behandeld.

Het gaat om thema’s als: de gewenste locatie voor tijdelijke woningen, toekomstige energiebronnen (bijvoorbeeld wind, biovergisting en zon), recreatie, ontmoetingsplekken, groen, natuur en verkeer.

De opbrengsten van de enquête en de werksessies, de uitkomsten van verschillende onderzoeken en resultaten van verschillende gesprekken, dienen allemaal als bouwstenen voor het dorpsplan. Tijdens de bewonersavond op 10 september presenteert onze stedenbouwkundige Sacha Schram het concept-dorpsplan. Er wordt naar gestreefd om het definitieve dorpsplan nog deze maand te voltooien.

Lees hier het verslag van de enquête

Bewoners avond op 10 september over het dorpsplan

Samen werken we momenteel hard aan het dorpsplan. Het vormt de basis voor een mooie toekomst van Krewerd na de versterkingsoperatie. Het concept van het dorpsplan, dat is gemaakt op basis van veel gesprekken , onderzoeken en de enquête van afgelopen zomer, is bijna klaar.

Het bestuur van de dorpscoöperatie wil het graag met jullie bespreken tijdens een bewonersavond op 10 september. Komt allen! Meer informatie over de bijeenkomst, vinden jullie in deze nieuwsbrief.

Ook staat er actuele informatie in over de werkwijze bij de beoordelingen van de huizen in het dorp.

Krewerd vlagt en luidt de torenklok

In krewerd ging vandaag, woensdag 15 juli de vlag uit. Ook werd de torenklok van de middeleeuwse Mariakerk geluid. De inwoners vieren zo het startmoment van de versterkingsoperatie in hun dorp.

Lees in dit bericht hoe de ontvangst verliep, en bekijk de vrolijke foto’s.

Na bijna acht jaar wachten en moeizaam onderhandelen met de betrokken instanties, arriveerden vandaag eindelijk de constructeurs die de finale beoordeling van de huizen in Krewerd gaan doen. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de unieke experimentele aanpak van de inwoners geaccepteerd.

De huizen worden door de ingeschakelde constructeurs sneller, praktischer en goedkoper doorgerekend dan tot nu toe gebruikelijk is in het aardbevingsgebied. Bovendien hebben alle bewoners tijdens het beoordelingsproces en bij uitvoering van de daadwerkelijke versterking, professionele ondersteuning van een eigen architect.

Succes

Voordat de constructeurs beginnen met de opname van het eerste huis, worden ze ontvangen door een delegatie inwoners. Kinderen uit Krewerd overhandigen dan symbolisch de eerste bouwsteen. ,,We willen de constructeurs en architecten succes wensen in de hoop dat de beoordelingen goed uitpakken’’, aldus inwoner Guus Claessens.

Veel inwoners van Krewerd kwamen naar de feestelijke ontvangst. Drie kleine dorpsgenoten overhandigden symbolisch de eerste steen aan constructeur Harm Hoorn.

Artikel in NRC over Experiment Krewerd

Landelijk dagblad NRC publiceert vandaag een fraaie reportage over Experiment Krewerd. We staan landelijk in de schijnwerpers omdat de Universiteit in Groningen de aanpak in ons dorp heeft aangemerkt als een lichtend voorbeeld in de versterkingsoperatie.

In het artikel worden Tom Roggema, Fons Verheijen, Guus Claessens, Erica van de Vuurst en Chantal Folkersma geïnterviewd.

Publiciteit van landelijke media is belangrijk voor Experiment Krewerd. NRC wordt goed gelezen door bewindslieden, politici en ambtenaren op de departementen; zij nemen de beslissingen. We hopen nu op spoedige uitvoering.

> Lees hier het artikel

Mooi filmpje uit de Tweede Kamer

Experiment Krewerd is voortdurend in het nieuws, als positieve uitzondering in het aardbevingsdrama. Ook in het Parlement wordt onze aanpak geregeld als voorbeeld opgevoerd. Die aandacht sterkt ons en geeft ons een betere positie in onderhandelingen.

Deze week kwam Krewerd weer eens ter sprake in Den Haag. PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer: ,,De minister zegt: de bewoners staan centraal, ze kunnen zelf de regie nemen. Maar in Groningen weet iedereen dat het niet waar is. Het loopt volledig vast.”

Het Kamerlid vervolgt: ,,Behalve in Krewerd, natuurlijk. Daar hebben de bewoners besloten om het gewoon zelf te gaan doen.”

Bekijk hier zelf het betreffende fragment uit het debat: