Concept-dorpsplan Krewerd gepresenteerd

 

De inwoners van Krewerd voelen zich zeer betrokken bij het dorpsplan. Dat bleek weer eens tijdens de dorpsbijeenkomst op 10 september.

De bijeenkomst in Kredo werd, in verband met corona, in drie aansluitende sessies gehouden. Onze stedenbouwkundige Sacha Schram presenteerde het concept-dorpsplan. Dit stuk is hetresultaat van talloze gesprekken en werksessies met inwoners, van de enquête en van de inbreng van deskundigen.

Sacha gaf een toelichting op de belangrijkste uitkomsten van het plan, dat ons dorp een mooie toekomst kan bieden. Op 16 september is er van 17.00 uur tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst waar iedereen nog eens zijn zegje kan doen. Er kunnen, zo nodig dus nog wijzigingen worden aangebracht.

Vervolgens wordt het definitieve dorpsplan op 28 september vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de dorpscoöperatie. We hopen dan weer op een hoge opkomst. Het is de bedoeling om het Dorpsplan van Krewerd voor 1 oktober aan te bieden aan de gemeente Delfzijl en in te dienen bij het Nationaal Programma Groningen.

Het concept-dorpsplan is hier te lezen (pdf)

Eventuele vragen of opmerkingen over het concept-dorpsplan kunt u mailen aan Sacha Schram: Schram@hkbs.nl