Groot nieuws: De kogel is door de kerk voor Experiment Krewerd!

NCG erkent ons dorp als pilot

Krewerd wordt als eerste dorp in het aardbevingsgebied in zijn geheel veilig, energieneutraal en toekomstbestendig gemaakt. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft onze unieke, door de inwoners zelf gekozen aanpak geaccepteerd. Krewerd wordt erkend als `pilot’ in het kader van kader van het sneller beoordelen van de veiligheid van woningen bij aardbevingen.

De beperkte omvang en overzichtelijkheid van ons wierdedorp, met ruim veertig huizen en tachtig inwoners, leent zich bij uitstek voor een experimentele benadering. De resultaten en ervaringen die tijdens de pilot worden opgedaan, kunnen als voorbeeld dienen voor het totale aardbevingsgebied.

Krewerd kan nu aan de versterkingsoperatie beginnen. Van bijna alle huizen zijn inmiddels de technische opnames gedaan. Met de instemming van NCG staat niets een snelle beoordeling nog in de weg.

Ons dorp heeft bovendien een eigen, bijzondere aanpak gekozen. Uitgangspunten hiervan zijn:

• `Engineering judgement’: snellere beoordeling van de huizen door constructeurs, die veiligheid garanderen.

• Ieder huishouden neemt een eigen onafhankelijke architect in de arm. Dit verzekert de inwoners bij verbouw of het bouwen van een nieuwe woning van professionele ondersteuning en ontwerpkwaliteit.

• De zeggenschap ligt volledig in het dorp zelf. De inwoners van Krewerd hebben zich verenigd in een Dorpscoöperatie, waarvan het bestuur de regie voert over de operatie. Voormalig wethouder Willem Smink van Groningen is onafhankelijk voorzitter van de Dorpscoöperatie.

• Een integrale aanpak van het dorp. De versterking van de huizen wordt tegelijk en in samenhang uitgevoerd. De huizen in Krewerd, maar ook het dorp als geheel worden toekomstbestendig gemaakt,. Hierbij is ook aandacht is voor aspecten als dorpsvernieuwing, sociale vernieuwing en energietransitie.

• Krewerd ontwikkelt hiervoor een dorpsplan. Hierin wordt optimaal rekening gehouden met de wensen van de inwoners en het `DNA’ van het dorp. Er is oog voor de mensen en voor de kwaliteit en sociale structuur van het dorp.

• Het dorpsplan komt tot stand met ondersteuning van deskundigen; een stedenbouwkundige, een landschapsarchitect, een cultuurhistoricus, een socioloog en een energiedeskundige.

Als dorp hebben we twee jaar lang geijverd voor een pilot-status in het aardbevingsgebied. Burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl spreekt van een belangrijk moment. ,,De inwoners van Krewerd willen graag aantonen dat de versterkingsoperatie efficiënter, sneller, transparanter, kwalitatief hoogwaardiger en goedkoper kan. Daarom heeft ook de gemeente zich hier sterk voor gemaakt. Ik heb er vertrouwen in dat Krewerd de hoge ambities waar kan maken. Ik geloof dat het dorp daartoe heel goed in staat is.’’