Dorpscoöperatie regelt voor u het faunaonderzoek

18 februari 2021

De provincie Groningen laat binnenkort controleren of er geen beschermde dieren worden verstoord bij de versterkingsmaatregelen in ons dorp. Hiervoor wordt een onderzoek uitgevoerd, waar alle inwoners toestemming voor moeten geven. Om te voorkomen dat iedereen hier apart mee bezig gaat, organiseren we dit samen op dorpsniveau.

Een eigenaar van een gebouw moet toestemming geven voor de maatregelen. U ontvangt hiervoor per adres een kort formulier. We verzoeken u om deze formulieren te voorzien van een handtekening.

> Hier vindt u het formulier om te tekenen

Alle formulieren worden daarna verzameld en door de Dorpscoöperatie ingediend. De Dorpscoöperatie zal namens alle leden, en dus voor alle woningen die onderdeel zijn van Experiment Krewerd, de zogenaamde aanhakingsovereenkomst tekenen.

Het flora en fauna onderzoek wordt uitgevoerd door een ecologisch adviesbureau. De kosten voor deze onderzoeken en de maatregelen die eventueel moeten worden genomen zijn onderdeel van het budget voor versterking. De aanpassing van gebouwen gebeurt niet tijdens de winterslaap en buiten het broedseizoen. Een ecoloog let erop dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd.

 

Waarom is dit nodig?

De versterkingswerkzaamheden mogen de leefgebieden van beschermde dieren niet verstoren. Dit staat in de Wet natuurbescherming. Daarom is het verplicht om te onderzoeken of er beschermde dieren in woningen in Krewerd zitten. Leven er beschermde dieren in of om een gebouw? Dan zijn maatregelen nodig.

Voor de start van de versterking van gebouwen wordt gekeken of en waar er in het dorp beschermde dieren zijn. Na de versterking wordt gecontroleerd waar de dieren zijn en of het leefgebied van de beschermde dieren hersteld is. Het uitgangspunt is dat het leefgebied van beschermde dieren na de versterking beter is dan voor de versterking.

 

De natuur beschermen

Bij de start van de versterkingswerkzaamheden mogen geen beschermde dieren in een gebouw zijn. Daarom worden mogelijke verblijfplaatsen voor de start van de werkzaamheden dichtgemaakt. Dit wordt ook wel natuurvrij maken genoemd. Dit kan met kleine aanpassingen. Bijvoorbeeld:

  • Kleine openingen in woningen dichtmaken met purschuim.
  • Kleine flappen ophangen voor openingen in de muur. Zo kunnen de dieren wel naar buiten, maar niet meer naar binnen.
  • Gaas of ander afdichtend materiaal in de dakranden vastmaken.

 

Leefgebieden van beschermde dieren herstellen

In de nieuwe of versterkte woning wordt het leefgebied van beschermde diersoorten hersteld. Dit wordt ook wel natuurinclusief bouwen genoemd. Dit kan op verschillende manieren:

  • Plaatsen van een faunatoren
  • inbouwkasten plaatsen voor broedende vogels of vleermuizen
  • speciale dakpannen aanbrengen voor gierzwaluwen of mussen
  • dak en spouwruimtes geschikt maken voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen

> Hier kunt u de volledige aanhakingsovereenkomst lezen, die door de Dorpscoöperatie wordt getekend