• Dorpsplan Krewerd

Een van de belangrijke onderdelen van Experiment Krewerd is het dorpsplan. Dit toekomstplan wordt door de bewoners zelf ontwikkeld. Zij krijgen hierbij ondersteuning van een aantal deskundigen. Stedenbouwkundige, landschappelijke, sociale, geografische en cultuurhistorische aspecten worden meegewogen. Ook wordt op dorpsniveau een energietransitieplan ontworpen. Samenspraak met de bevolking moet leiden tot een door alle inwoners gedragen plan.

Kaartmateriaal

Dorpsplan Krewerd