Dorpsplan Krewerd

Een van de belangrijke onderdelen van Experiment Krewerd is het dorpsplan. Dit toekomstplan wordt door de bewoners zelf ontwikkeld. Zij krijgen hierbij ondersteuning van een aantal deskundigen. Stedenbouwkundige, landschappelijke, sociale, geografische en cultuurhistorische aspecten worden meegewogen. Ook wordt op dorpsniveau een energietransitieplan ontworpen. Samenspraak met de bevolking moet leiden tot een door alle inwoners gedragen plan.

Bekijk hier de kaarten en help ze aanvullen.

De afgelopen weken heeft de themawerkgroep `Ruimtelijk’ de ruimtelijke kenmerken van het landschap, de erven en bebouwing van Krewerd in kaart gebracht. Het product hiervan bestaat uit kaartbeelden.

Het is belangrijk goede kaarten van de huidige situatie te maken, om hierna met elkaar te kunnen bepalen welke ruimtelijke elementen/kenmerken wenselijk zijn om te gaan te veranderen en welke kenmerken juist moeten worden behouden.

Daarom willen we graag alle bewoners de gelegenheid geven om de inventarisatie te bekijken en aan te vullen. Dat kan door per e-mail te reageren via deze website en de inventarisatie aan te vullen.

Ook liggen er voor alle inwoners afdrukken van deze kaartbeelden in Kredo ter inzage.

Op naar een mooi en waardevol dorpsplan!

Deskundigenteam en projectteam Experiment Krewerd

Kaartmateriaal