Hogeschool en architecten aan de slag

Volgende week begint de Hanzehogeschool met de beoordelingen van onze huizen, aan de hand van de opnamerapporten. Dat betekent dat alle inwoners op korte termijn te horen krijgen wat er aan onze huizen moet gebeuren. Ook als er volgens de versterkingsnormen geen maatregelen nodig zijn, krijgen ze daarover uitsluitsel.

Alle inwoners krijgen het rapport toegestuurd dat door de Hanzehogeschool wordt gemaakt. Ze kunnen dit vervolgens doornemen met hun eigen architect. Over deze gang van zaken zijn de inwoners inmiddels in een dorpsnieuwsbrief geïnformeerd.

Formele opdracht

Bij de nieuwsbrief was ook een overeenkomst gevoegd waarmee de bewoners formeel de opdracht aan hun gekozen architect verstrekken om hun bij te staan in het komende versterkingsproces.

De architect zal voor zijn cliënt een zogeheten `Voorlopig Ontwerp’ maken voor de mogelijke en noodzakelijke aanpassingen om hun huis, met financiering van de NCG, toekomstbestendig te maken. Ook ontvingen alle inwoners een `voucher’ waarin de Dorpscoöperatie Krewerd zich garant stelt voor het honorarium van de architect.

In Krewerd gaan in totaal twintig architectenbureau’s aan de slag om de individuele huishoudens in het dorp tijdens de versterkingsoperatie bij te staan met raad en daad.