Ledenvergadering 28 januari

Op 28 januari 2020 is de volgende ledenvergadering van de Dorpscoorperatie Krewerd.

We komen dan bij elkaar om de laatste ontwikkelingen te horen.

Willem Smink, onze voorzitter, zal vertellen wat de afgelopen tijd door het coöperatiebestuur is gedaan, ondernomen en welke stappen gezet zijn.

Het bestuur van de coöperatie heeft burgemeester Beukema uitgenodigd om ons een hart onder de riem te komen steken.

Dhr. Beukema zal, met zijn team, aanwezig zijn om te vertellen hoe de Gemeente Delfzijl ons project omarmt en dus steunt.

Sacha Schram zal gaan vertellen hoe het maken van een Dorpsvisie, met alle bewoners en de Gemeente Delfzijl, zal gaan.

Nyncke Emmens, projectleider Krewerd NCG, zal aanwezig zijn om vanuit haar rol bij de NCG, een toelichting te geven welk belang de NCG hecht aan dit project.

Marieke van der Heijde, adviseur Experiment Krewerd, zal aanwezig zijn om de stand van zaken m.b.t. de keuze van architecten toe te lichten.

Fons Verheijen zal vertellen hoe het traject van nu tot de zomer eruit zal zien.

Dr. İhsan Bal, lector Aardbevingsbestendig & Kansrijk Groningen, die de beoordelingen begeleidt, is aanwezig om de nieuwe werkwijze toe te lichten en met ons kennis te maken.

Dr. Elles Bulder, lector Leefomgeving in Transitie, komt om een voorstel toe te lichten om te onderzoeken wat dit proces betekent voor het welbevinden van ons: een proces waarin bewoners voorop staan in deze operatie.

Komt allen op dinsdag 28 januari 2020 om 19.30 uur in Kredo. Alle leden zijn welkom..

Het bestuur van de Dorpscoorperatie Krewerd.