NCG haalt Krewerd naar voren

De NCG begint nog deze maand met de inspectie van woningen in Krewerd. Aanvankelijk stond ons dorp namelijk pas eind 2019 in de planning voor de inspectieronde. Maar omdat Experiment Krewerd door de NCG is geaccepteerd als een belangrijk initiatief, is ons dorp `naar voren getrokken’. Ons Experiment loopt zo dus geen vertraging op, en dat is gunstig.

Met de resultaten van de inspecties kunnen de huizen worden doorgerekend. De normen waarmee die doorrekening plaatsvindt worden pas na de zomer bekend. Minister Wiebes dan bekend wat de uitgangspunten zijn. Tijdens een informatieavond op 30 mei in Kredo heeft de NCG aan een volle zaal bewoners uitgelegd wat de inspectie van onze huizen inhoudt en wat dit voor ons allemaal betekent.

Duidelijk werd gemaakt dat de huizen worden gescand, maar dat er nog niet naar oplossingen wordt gekeken. Daar willen we in het kader van Experiment Krewerd zelf over beslissen.