Nieuwe projectleider

Experiment Krewerd heeft een nieuwe projectleider. Mayke Zandstra stelt zich graag aan u voor:

 

Beste Krewerders,

Ik ben 8 juni gestart als projectleider voor Experiment Krewerd. Via deze weg stel ik me graag voor.

Ik werk als zelfstandig projectleider aan leefbare dorpen en wijken. Ik ben niet helemaal onbekend met Krewerd, want ik was van 2015 tot 2018 projectleider van Elk dorp een duurzaam dak vanuit Groninger Dorpen. Het leefbaarheidsprogramma waar dorpshuis Kredo een bijdrage uit heeft gekregen voor de verbouwing en verduurzaming.

Ik ben erg blij dat ik jullie mag ondersteunen bij het Experiment Krewerd, want ik vind het van grote moed getuigen dat jullie als dorp gezamenlijk het heft in eigen hand nemen.

Ook ben ik er van overtuigd dat het anders moet in het aardbevingsgebied en dat we daarvoor dit soort experimenten nodig hebben.

Naast Krewerd ben ik momenteel werkzaam in Onderdendam. Tot voor kort werkte ik aan dorpsvernieuwing in Woltersum in opdracht van de gemeente Groningen. In mijn werk vind ik het belangrijk dat dingen daadwerkelijk van de grond komen en sla ik graag bruggen tussen mensen en plekken en tussen denkers en doeners.

Ik woon zelf op de wierde Maarhuizen, vlakbij Winsum, samen met Gijs en mijn zoontjes Pieter en Abel. Met Gijs werk ik aan een plan voor de monumentale boerderij Enne Jans Heerd waar we wonen. We willen deze plek ontwikkelen tot een plek voor cultuur-en natuurbeleving.

Ik ga voor ongeveer 1,5 dag per week aan de slag voor Krewerd. Mijn werkzaamheden richten zich onder andere op ondersteuning van de dorpscoöperatie, het bewaken en aanjagen van de voortgang van het experiment, afstemming met partijen als Nationaal coördinator Groningen en de gemeente Delfzijl, ondersteuning bij het dorpsplan en het aanvragen van de benodigde financiën daarvoor.

Ik hoop jullie allen de komende tijd te kunnen ontmoeten en een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan Experiment Krewerd!

 

Hartelijke groet,

Mayke Zandstra
06-51309453
hallo@maykezandstra.nl