Onderzoekers RUG lovend over Krewerd

In een rapport van de Rijksuniversiteit Groningen wordt gehakt gemaakt van de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Het kost veel teveel geld en er wordt nauwelijks vooruitgang geboekt. De enige positieve uitzondering is Experiment Krewerd. Over de aanpak in ons kleine dorp wordt de loftrompet gestoken.

Lees mee in het rapport op pagina 28-29:

 

Gelukkig is er een voorbeeld van hoe er toch verbinding kan worden gemaakt met de leefwereld. Dat is het dorp Krewerd.

Daar slaagt men er voorlopig wel in om samen te werken en vaart te maken met de versterking en de verbetering van het dorp. In Krewerd wordt het systeem het systeem gelaten. Er wordt gewerkt zonder HRA en zonder rekenmodellen voor individuele beoordelingen. De bewoner wordt hier wel centraal gesteld.

Terwijl de burger in de normale procedure op zijn best een versterkingsadvies krijgt waarvan hij de inhoud meestal niet kan duiden, krijgt de burger in Krewerd een architect en een constructeur toegewezen. Met zijn drieën nemen ze de stand van de woning op en met zijn drieën beslissen ze wat er moet gebeuren om weer een gezonde woning te krijgen.

De NCG heeft aan de plannen reeds goedkeuring verleend en binnenkort zal de versterking in Krewerd een aanvang nemen. Men erkent in Krewerd, zoals ons werd verteld, dat risico’s worden genomen, omdat wellicht onvoldoende bekend is over de dreiging van aardbevingen op deze plek en de risico’s die die bevingen met zich meebrengen.

Maar men pareert met reden dat al die modellen die risico’s geenszins wegnemen. En ze zijn waarschijnlijk sneller en goedkoper uit. En het belangrijkste: de bewoners van de huizen waar het om draait hebben de regie. Natuurlijk is het nog te vroeg om ‘Krewerd’ als belangrijk omslagpunt in de versterking te zien. Maar het is opvallend hoeveel enthousiasme er tijdens de dialogen is over hoe er in Krewerd wordt gewerkt. Zonder HRA, zonder beoordelingsmodellen, en met een grote betrokkenheid van de bewoners. Een aanpak die geheel aansluit bij de leefwereld van het dorp.

Het bestuur van onze Dorpcoöperatie ziet het rapport als een steun in de rug. ,,Het onderzoek trekt landelijke aandacht en het zet Experiment Krewerd weer eens geweldig positief op de kaart,” reageert bestuurslid Tom Roggema.