Krewerd op weg naar een dorpscoöperatie? Belangrijke bijeenkomst!

Op 21 september om 19.30 uur is er voor alle inwoners van Krewerd een bijeenkomst in Kredo. We praten dan over de vervolgstappen die gemaakt moeten worden in het kader van het Experiment Krewerd.

Dorpsvisie

De inventarisatie, de basis voor het maken van de Dorpsvisie, is klaar. Als inwoners van Krewerd maken we samen een mooi plan met daarin mogelijkheden en richtingen waarin we Krewerd toekomstbestendig, energiezuiniger en sterker kunnen maken.

Belangrijk is ook dat we als bewoners een organisatie krijgen met leden, een democratisch gekozen bestuur en een reglement. We hebben Jan Kleine van Bureau Pau uit Groningen gevraagd om ons hierin te adviseren. Hij heeft als projectleider gewerkt aan onder andere de Blauwe Stad.

Coöperatie?

Een voor de hand liggend organisatiemodel is de oprichting van een dorpscoöperatie. Zo’n coöperatie kan namens het dorp als rechtspersoon naar de overheden optreden om bijvoorbeeld subsidies te vragen en te krijgen. Tijdens de bijeenkomst op 21 september zal Jan Kleine ons alles vertellen over de mogelijkheden.

We willen daarna graag samen keuzes maken en een vervolgroute afspreken.

Natuurlijk zullen de leden van het projectteam deze avond ook vertellen over de verdere stand van zaken.