Opbrengsten enquête nu op de website

De dorpsenquête over de toekomst van Krewerd is afgerond. In het verslag onder dit bericht kan iedereen er kennis van nemen. De enquête heeft veel nuttige uitkomsten opgeleverd, die gebruikt zullen worden voor het dorpsplan.

Er is bovendien veel animo voor de werksessies. Twintig inwoners doen mee. Afgelopen maandag is er tijdens de eerste sessie in Kredo gediscussieerd rond de maquette over de thema’s die ook in de enquête zijn behandeld.

Het gaat om thema’s als: de gewenste locatie voor tijdelijke woningen, toekomstige energiebronnen (bijvoorbeeld wind, biovergisting en zon), recreatie, ontmoetingsplekken, groen, natuur en verkeer.

De opbrengsten van de enquête en de werksessies, de uitkomsten van verschillende onderzoeken en resultaten van verschillende gesprekken, dienen allemaal als bouwstenen voor het dorpsplan. Tijdens de bewonersavond op 10 september presenteert onze stedenbouwkundige Sacha Schram het concept-dorpsplan. Er wordt naar gestreefd om het definitieve dorpsplan nog deze maand te voltooien.

Lees hier het verslag van de enquête