Na de zomer dorpsvisie bespreken

Kort na de zomervakantie wordt een bijeenkomst gehouden voor alle inwoners van Kredo, om de informatie uit de dorpsschouw en thema-avonden met elkaar te bespreken. Samen zullen we dan overleggen hoe we het proces verder vorm willen geven dat moet leiden tot een gedragen Dorpsvisie.

Het is ons voornemen om dan ook te bespreken welke organisatievorm het beste past bij Experiment Krewerd. Hierover laten we ons adviseren door externe deskundigen. Uitgangspunt is dat Experiment Krewerd democratisch en van onderop georganiseerd moet zijn.

Oproep: lever een bijdrage aan het dorpsplan!

Voor een mooie toekomst van Krewerd, na de versterkingsoperatie, is een gedegen en gedragen dorpsplan nodig. Iedereen kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren.

Het moet een plan zijn van en voor alle inwoners. We vragen inwoners die op dit moment nog niet in werkgroepen participeren, om hun informatie, kennis en ideeën over Krewerd met ons te delen. We zouden graag zien dat ook zij betrokken zijn en een bijdrage leveren.

Reageer!

Lees in het nieuwsbericht hiernaast, welke onderwerpen al in de themasessies van de werkgroepen worden besproken. Heeft u aanvullende informatie, kennis, of ideeën waar het dorp voordeel van kan hebben? Meld u dan bij een van de leden van de projectgroep, of reageer met een e-mail.