Overleg met burgemeester Delfzijl

Op donderdagavond 29 november waren zo’n 30 dorpsbewoners bijeen in Kredo om een aantal zaken te bespreken.

Fons Verheijen en Tom Roggema vertelden over een bespreking met burgemeester Beukema over het Experiment Krewerd, over de herstart van de versterkingsoperatie en over de noodzaak tot het vormen van een dorpscoöperatie.

Beukema herhaalde in die bijeenkomst dat Experiment Krewerd de volledige steun heeft van B&W en de raad van de gemeente Delfzijl: we moeten zeker doorgaan met het experiment. We hebben regionale en landelijke aandacht met onze aanpak en acties en Krewerd is hiermee een voorbeeld voor andere dorpen en wijken.

We hebben de burgemeester ook gevraagd om financiële ondersteuning voor het gasvrij maken van het dorp: Beukema zegde toe hiervoor een subsidie aan te vragen van een half miljoen euro.

De Nationaal Coördinator Groningen heeft de versterkingsoperatie weer opgestart: nu met een aantal woningen die middels een statistische analyse aangewezen zijn.

Voor de gemeente Delfzijl betekent het dat we hierover in januari nader bericht krijgen van B&W.

Fons Verheijen schrijft een brief namens Krewerd aan het college, waarin we de gemeente vragen om zo snel mogelijk de beoordeling van de huizen in Krewerd af te handelen. Zo willen we het initiatief weer naar ons toe trekken en kunnen we ook integraal verder met het dorpsplan en de gekozen aanpak van Experiment Krewerd.