Topambtenaren onder de indruk van Experiment Krewerd

Een delegatie topambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze week een bezoek gebracht aan Krewerd.  Dit departement heeft onlangs de zeggenschap over de versterkingsoperatie overgenomen van het ministerie van Economische Zaken. De gasten waren zeer gecharmeerd van Experiment Krewerd.

Tom Roggema doet verslag:

Namens het bestuur van de Dorpscoöperatie hebben Guus en ik deze week, samen met Hilde Hoekstra van de Vereniging Groninger Dorpen, een delegatie hoge ambtenaren van het Ministerie Binnenlandse Zaken informeel ontvangen in Kredo.

Het ging om Roelien Kamminga, directeur versterken en perspectief en Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen. Ze werden ondersteund door Roos Beek, beleidsmedewerker van de programmadirectie in Groningen.

We hebben de delegatie uitleg gegeven over het Experiment Krewerd: wat we tot nu toe hebben gedaan, wat we al hebben bereikt en over onze wensen. We hebben benadrukt dat we de versterking zien als een grote kans voor dorpsvernieuwing in de ruimste zin van het woord.

Ook hebben we er voor gepleit dat de Rijksoverheid een flinke som geld beschikbaar stelt waarmee het dorp zelf de operatie kan uitvoeren: ,,We kunnen het zelf wel.” De gasten waren zeer geïnteresseerd in onze ideeën over bestuurlijke vernieuwing, waarbij de inwoners zelf aan de touwtjes trekken.

Directeur-generaal Chris Kuijpers erkent dat er in Krewerd, maar in feite in ieder dorp, heel veel ervaring en kennis aanwezig is, die gebruikt kan worden voor structurele en sociale vernieuwing. We hebben afgesproken dat we hem intensief op de hoogte houden van de voortgang en dat we hem zo nodig persoonlijk mogen benaderen als we hulp nodig hebben.

Na de ontvangst in Kredo zijn we nog even naar het huis van Bert en Ineke de Boer geweest om te laten zien wat de aardbevingen concreet betekenen voor inwoners. Onze gasten waren erg onder de indruk van de schade aan het huis en van de `institutionele onwil’ van de betrokken overheden om dit soort problemen op te lossen. De directeur-generaal heeft aan Bert toegezegd dat hij voor zijn specifieke situatie actie gaat ondernemen.

Tot zover,

Met vriendelijke groet,

Tom Roggema