Voorlopige ontwerpen ingediend bij de NCG

14 december 2020

In overleg met hun opdrachtgevers, de bewoners, hebben alle architecten versneld hun voorlopige ontwerpen voor de versterking opgeleverd. Deze zijn, samen met de versterkingsadviezen van de constructeurs, doorgestuurd aan de NCG.

,,Dit betekent dat het nu begint op te schieten’’, meent onze dorpsbouwmeester Fons Verheijen. In verband met het nieuwe akkoord tussen ministeries en Groningen, was het van belang dat vóór het eind van dit jaar vaststaat dat onze bewoners een Versterkings Advies hebben gekregen.

De plannen worden vervolgens door het Groninger bedrijfsbureau JBG doorberekend op kosten. ,,Half januari moet ook deze calculatie klaar zijn, Dan kan NCG er een klap op geven en kunnen we de uitvoeringsfase in gaan’’, legt Fons uit.

Experiment Krewerd heeft de directeur van JBG, Jan Grijpma, bereid gevonden om mogelijk als bouwmanager voor het dorp op te treden. Hij zal nu vooralsnog een uitvoeringsplan maken, zodat de werkzaamheden straks zo vlot en probleemloos mogelijk verlopen.