Wat maakt Experiment Krewerd nou bijzonder?

Ambtelijke molens draaien langzaam. Het heeft veel tijd en overredingskracht gekost om Experiment Krewerd geaccepteerd en erkend te krijgen als een `pilot’. We gaan binnenkort beginnen. Toch moet er in gesprekken met bestuurders en ambtenaren geregeld opnieuw worden betoogd wat ons project nu eigenlijk zo bijzonder en belangrijk maakt.

Onze adviseur Fons Verheijen legt het daarom nog maar eens helder uit:

,,,Al zeven jaar wordt er in Groningen gesteggeld, komen er geen projecten probleemloos van de grond en worden bewoners tot wanhoop gedreven. Experiment Krewerd wil de opgedrongen aardbevingsproblematiek positief ombuigen tot een kans. Wij willen de versterkingsoperatie en de energie transitie als aanleiding nemen om het dorp in één keer toekomstbestendig te maken.’’

Klein en overzichtelijk

,,Juist als klein overzichtelijk dorp wil Krewerd proefobject zijn om aan te tonen dat dingen op een andere, betere manier wél van de grond kunnen komen. Met als gevolg dat inwoners trots en tevreden zijn. Dat is nu in het aardbevingsgebied volstrekt niet het geval. Het kleine en overzichtelijke van Krewerd zorgt ervoor dat experimenten hier snel tot resultaten kunnen komen. Onze ervaringen kunnen straks meteen worden gedeeld, ten gunste van het hele aardbevingsgebied.”

Experiment Krewerd bevat de volgende innovaties:

  • Een bottom-up aanpak: de bewoners doen het zelf.

  • Een versnelde versterkingsaanpak: engineering judgement.

  • Bewoners worden bijgestaan door eigen architecten: zij garanderen ontwerpkwaliteit en deskundige onafhankelijkheid.

  • Energietransitie op dorpsniveau.

  • Versterking, dorpsvernieuwing en energietransitie in één onlosmakelijk proces.

Krewerd wordt een voorbeeld voor het hele Groningse aardbevingsgebied. Power to the people!

Fons Verheijen