Willem Smink voorgedragen als voorzitter van de Dorpscoöperatie

Tijdens de aanstaande ledenvergadering van de Dorpscoöperatie, op 7 november, mogen alle leden zich uitspreken over de voordracht van een voorzitter voor het bestuur. De heer Willem Smink is door Fons Verheijen en burgemeester Beukema gevraagd om als extern bestuursvoorzitter van onze dorpscoöperatie aan de slag te gaan. Naast zijn grote bestuurlijke ervaring is hij onpartijdig. Hij kan bij lastige keuzes het bestuur helpen een beslissing te nemen.

Ook zal hij desgevraagd in onderhandelingen met externe partijen de belangen behartigen van Experiment Krewerd. We hopen dat hij met zijn kennis, grote netwerk, bestuurlijke ervaring en doortastendheid doorbraken kan realiseren in het project. Het bestuur van de Dorpscoöperatie is de heer Smink zeer erkentelijk dat hij bereid is het voorzitterschap op zich te nemen.

 

 

Willem Smink (1957) is een prominent bestuurder en politicus. Hij was liefst veertien jaar wethouder namens de PvdA van de gemeente Groningen, van 1992 tot 2006. Zijn portefeuille behelsde Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Wijkvernieuwing, Grondzaken en Monumenten. Ook was hij locoburgemeester. Daarna werd hij voorzitter van het college van bestuur van de NHL Hogeschool.