> overzicht alle video’s

De conclusies van de enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen zijn klip en klaar: het hele proces rond schadeafhandeling en versterking van huizen is een rampzalige wirwar aan regelingen geworden, die mensen tot wanhoop drijft.

Bekijk een voorbeeld uit de praktijk:

Al vanaf het najaar van 2017 volgen we Krewerd, een klein wierdendorp bij Delfzijl. Bewoners van dit dorp willen de versterking van hun huizen zoveel mogelijk in eigen hand houden. Bij de start van het experiment was het idee dat de klus in tweeënhalf/drie jaar geklaard zou zijn. Maar vijf jaar later is nog altijd geen start gemaakt met de bouwwerkzaamheden.Wij hebben kunnen vastleggen wat de onzekerheid en bureaucratie rond versterking en schadeafhandeling doet met individuele bewoners, maar ook met een dorp als gemeenschap.

Regie en samenstelling: Liefke Knol
Camera: Ronald Pras
Geluid: Geert Gritter
Montage: John Döpp
Muziek: Matthijs van der Veer