• experiment krewerd

    Experiment Krewerd

Actueel: Inwoners Krewerd eisen Veilig Woning Verklaring

De inwoners van Krewerd eisen dat de Staat der Nederlanden hun huizen onverwijld veilig verklaart. Tijdens een bijeenkomst in dorpshuis Kredo, vrijdagmiddag 2 november, tekenden de aanwezige inwoners een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken waarin zij hem manen om voor hun huizen met spoed een `Woning Veilig Verklaring’ af te geven.

Er was veel pers aanwezig bij de unieke actie.

,,Ons geduld is op. Nu zetten we de procedure op zijn kop en draaien de boel om. De Staat moet eindelijk uitsluitsel geven. En wel meteen’’, motiveerde Fons Verheijen.

Er is volgens Verheijen geen enkel beletsel meer voor de overheid om over de veiligheid van de huizen in het dorp uitsluitsel te geven. Vrijwel alle woningen zijn eerder dit jaar op aangeven van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geïnspecteerd. ,,Maar de versterkingsoperatie ligt stil en wij wachten al vijf jaar in slopende onzekerheid of onze huizen nog wel veilig en aardbevingsbestendig zijn’’, zo schrijven de Krewerders aan de minister.

De inwoners wijzen hem op de zorgplicht die de Staat der Nederlanden heeft voor haar inwoners, zoals omschreven in de Grondwet. Ook zijn hun rechten op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in het geding. De inwoners schrijven: ,,Wij willen dat u eindelijk rust brengt en ons een verklaring geeft dat we veilig wonen. Dit zal ons tevens de waarde van ons onroerend goed teruggeven.’’

Volgens Fons Verheyen zal Experiment Krewerd er niet voor terugdeinzen om de eis aan de Staat zo nodig juridisch af te dwingen.

krewerd brief minister

Aardbevingsdorp neemt heft in eigen handen

De inwoners van het kleine Groningse dorp Krewerd nemen het heft in eigen hand. Ze kiezen voor een alternatieve versterkingsaanpak die het dorp nieuw elan en een nieuwe toekomst moet bieden. De initiatiefnemers zijn er van overtuigd dat hun experiment het totale aardbevingsgebied tot voorbeeld zal strekken.

De aanpak van de aardbevingsproblematiek en de afhandeling van de schade verloopt nu uiterst moeizaam. De inwoners van Krewerd besloten daarom een eigen aanpak te kiezen, buiten de opgedrongen werkwijze van de instanties om. ,,We willen zelf bepalen hoe onze huizen worden versterkt en hoe ons dorp er in de toekomst uitziet,’’ vertelt Tom Roggema, een van de initiatiefnemers.

Het dorp kreeg steun van architect professor Fons Verheijen. De wijze waarop de versterkingsoperatie tot nu toe wordt aangepakt, is hem een gruwel. ,,De resultaten zijn bedroevend. De bevolking van Groningen is niet het uitgangspunt, maar de sluitpost.’’ In Krewerd vond Verheijen een dorp waar hij zijn visie op de aardbevingsproblematiek kan toepassen.

Samen met de inwoners werd Experiment Krewerd ontwikkeld. Zij gaan zelf bepalen hoe de versterkingsoperatie in hun dorp wordt uitgevoerd. Ze maken hierbij gebruik van architecten en deskundigen. Het is een bijzonder initiatief dat uitgaat van de kracht van de gemeenschap. Een klein dorp geeft een groot voorbeeld…

> Lees meer over het projectvoorstel (pdf)

Nieuws

Reactie burgemeester en Tweede Kamerleden op actie Krewerd

/
De actie om vanuit Krewerd een Veilig Woning Verklaring te eisen van de Staat der Nederlanden, heeft de sympathie van politiek en bestuur. Lees hier de reactie van burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl, van Tweede Kamerlid William Moorlag en van Tweede Kamerlid Sandra Beckerman.

Waarom een coöperatie wenselijk is

/
Krewerd heeft een dorpscoöperatie nodig. Hiernaast staat een oproep aan inwoners om daar een bijdrage aan te leveren. Inwoner Frans Stuyling stelt er in een ingezonden brief een aantal vragen over. Fons Verheyen reageert namens het projectteam van Experiment Krewerd en geeft nadere uitleg. Lees hier hun beider bijdragen.