Eervolle plek in `Gouden Piramide’

19 april 2024

De tijdelijke huisvesting in Krewerd, vier fraaie Kapstee-woningen te midden van een tuintjederij, krijgt landelijke erkenning als bijzonder bouwproject. De jury van de Gouden Piramide, een prestigieuze prijs van de rijksoverheid voor `inspirerend opdrachtgeverschap’, geeft de dorpscoöperatie van Krewerd een eervolle vermelding.

,,We hebben grote waardering voor het project in Krewerd. De wijze waarop u dit tot stand heeft gebracht, kan dienen als voorbeeld voor andere projecten.’’ Dat schrijft secretaris Kees de Graaf namens de jury aan dorpsbouwmeester Fons Verheijen.

Het bestuur van de dorpscoöperatie is ingenomen met de erkenning. Fons Verheijen: ,,Het is een beloning voor de inzet van ons allemaal om van de tijdelijke huisvesting iets bijzonders en waardevols te maken. En het is een aanmoediging om de versterking en dorprsvernieuwing ook goed en met kwaliteit aan te pakken.’’